Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2020

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

10.12.2020 - OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DISTRIBUCE PLYNU! Z důvodu opravy úniku plynu u HUP Vás upozorňuji že pro Váš objekt dojde přerušení distribuce plynu takto: Zahájení přerušení distribuce plynu dne 17.12.2020 od 13:30 hod. Obnovení distribuce plynu se předpokládá dne 17.12.2020 od 15:00 – 16:00 hod. Ke vpuštění plynu do objektu je pak nezbytná přítomnost zákazníka v objektu od 15:00 hod za účelem odvzdušnění plynové instalace a zprovoznění plynových spotřebičů !!!!!!! Více ...


6.12.2020 - Dobrý den, z důvodu změny provozovatele vodovodů a kanalizací s termínem změny 5.1.2021 se provede odečet bytových vodoměrů 4.1.2021 v čase od 17 hod do 19 hod. V případě, že Vám termín nevyhovuje, dohodněte si náhradní termín s výborem SVJOD. Děkuji. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
4.12.2020 - Dobrý den, dáváme opět v zimním období v pozornost, že v rámci bytového domu máme na starosti úklid sněhu před vstupními dveřmi po chodník. Rozpis úklidu je vylepen na výplni zábradlí schodiště do 1. N.P. oproti schránkám. Dále pak chodby a společné prostory v zimním období nevytírat mokrým hadrem, ale pouze zamést. Děkuji. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
29.10.2020 - Dobrý den, tento týden byla nahlášena závada na nefunkčním osvětlení u výtahu. Odstraněno nahozením jističů v rozvodné skříni u vchodu do sklepních kójí. Prasklé žárovky vyměníme v nadcházejících dnech. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
8.10.2020 - Dne 3.10.2020 proběhla předem avizovaná brigáda. Chtěli bychom tímto poděkovat Mírovi, Pavlovi a Jitce za účast na brigádě. V době od 9 do 12 hodin se stihlo: umýt okna na 3 . N.P., zamést sklepní kóje a uspořádat společný majetek pro údržbu chodníků a zeleně kolem domu, odvézt do sběrného dvoru nepoužívané střešní chodníky, vyčistit rohože před vstupem do domů a sklepních kójí a též natřít přístřešek vstupních dveří. Budeme rádi, když se na další brigádu taktéž přihlásíte, i s podněty na provedení prací, a pomůžete společně udržovat náš dům v dobrém stavu. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
16.9.2020 - Dobrý den, SVJOD zastoupený správcem obytného domu a předsedou výboru začal řešit poptávkové řízení na zateplení SZ a SV strany a vyčištění S strany bytového domu. Ke dni 15.9.2020 je předložena jedna cenová nabídka. Do konce měsíce září 2020 se očekávají další 2 cenové nabídky pro porovnání. Předpokládaný termín realizace rok 2021 v případě schválení na shromáždění. Pokud máte ověřenou firmu, kterou by jste rádi doporučili na tyto práce, budeme rádi za zaslání tel. a e-mail kontaktu. Radek Brychta, předseda výboru.
15.9.2020 - Dobrý den, dne 3.10.2020 od 9 hodin proběhne brigáda bytového domu Poláčkova 13, Jihlava. Provede se vyčištění chodníku před domem, drobné opravy, případně dočištění okapových svodů, nátěr stříšky, úklid společných prostor mimo pravidelný úklid. Můžete se k nám přidat, případně v tomto termínu též provést umyti oken na poschodí, pokud jste tak doposud neučinili. mytí oken se týká se bytových jednotek číslo 102, 206, 306 a 406. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru.
31.8.2020 - Dobrý den, v rámci plánovaných oprav našeho domu, zanesených ve 14. zápise shromáždění Společenství, hledáme zájemce o provedení prací: čištění okapových svodů, nátěr stříšky vstupních dveří. Více informací u výboru BD. Radek Brychta, předseda výboru.
21.7.2020 - Eenergetická společnost E.ON Distribuce, a.s. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce) bude v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), dočasně přerušena/omezena dodávka elektřiny do Vašeho místa spotřeby: Adresa OM: Poláčkova 5293 / 13, 586 01 Jihlava Přerušení/omezení dodávky elektřiny je plánováno v termínu Dne 13.08.2020 od 12:00 do 15:00 Číslo odstávky: 200310692 Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce, a.s.
5.7.2020 - Dobrý den, po vyhodnocení stavu bytových vodoměrů a hlavního vodoměru v 6/2020 máme aktuálně odchylku 7%. Očekáváme na konci roku 2020 další snížení rozdílu oproti roku 2019. Děkujeme za Vaši součinnost při zajištění stavu bytových vodoměrů.S pozdravem a přáním příjemně prožitého léta, Radek Brychta, předseda výboru.
29.6.2020 - Dobrý den, k dnešnímu dni máme nahlášeny údaje stavu vodoměru z 5 bytových jednotek. Připomínáme ostatním majitelům odpočet stavu vodoměru do 30.6.2020. Zašlete fotografie vodoměru s aktuálním stavem a číslem bytu na: radek.brychta@seznam.cz.
12.6.2020 - Právě byl přidán zápis z pondělního shromáždění SVJ. Více ...


15.5.2020 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 8. 6. 2020 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 2019, 4) volby nového výboru společenství (SVJ) – všichni kandidáti se mohou přihlásit přímo na shromáždění, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406). Ing. Libor Varhaník člen výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava
2.4.2020 - Na základě výzvy Magistrátu města Jihlavy, provádí výbor SVJOD Poláčkova 13 od 31.3.2020, pravidelně 2x denně desinfekci "dotekových ploch" (madla, vypínače, kliky, zábradlí...) ve společných prostorách domu. Více ...


1.4.2020 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2019 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2019 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš účet uvedený na vyúčtování během dubna 2019. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava rovněž do konce dubna. Děkujeme.
16.3.2020 - Vyúčtování za rok 2019 budou rozdána do schránek v domě. Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce března pouze písemně emailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený výše v průběhu dubna. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno výše) až v dubnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
16.3.2020 - Vzhledem k tomu, že vláda ČR rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest., je dnešní shromáždění SVJ zrušeno. O novém termínu vás budeme s předstihem nejméně 15 dnů informovat. Děkujeme za pochopení. Více ...


28.2.2020 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 16. 3. 2020 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2019 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) volby nového výboru společenství (SVJ) – všichni kandidáti se mohou přihlásit přímo na shromáždění, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406). Ing. Libor Varhaník, člen výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava
7.2.2020 - Rozhodnutím soudu skončila povinnost veřejné služby pro společnost JVAK a od ledna tak musí provozovat vodovod asi pro 1100 domácností VAS, a.s. Dál však trvá snaha statutárního města Jihlavy, aby si svůj vodohospodářský majetek spravovalo samo. Více ...


1.2.2020 - Z důvodu probíhajícího reklamačního řízení na stav hlavního vodoměru zatím nelze stanovit termín shromáždění. Děkujeme za pochopení.
30.1.2020 - V letošním roce proběhnou volby nového výboru SVJ. Prosíme uvažujte o své kandidatuře do výboru SVJ - minimálně jeden člen odstupuje z výboru z důvodu stěhování.
21.1.2020 - Dne 22.1.2020 od 8:00 do 9:00 proběhne výměna hlavního vodoměru v domě. V tomto časovém intervalu tedy bude omezena dodávka pitné vody do domu. Děkujeme za pochopení.

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...