Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2017

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

18.12.2017 - Oznámení: Dne 30. 12. od 19:00 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2017. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. Správnost odečtu bude potvrzena podpisem. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru (p. Vidlák nebo p. Šoukal) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme.
12.11.2017 - Dobrý den, oznamujeme obnovení příjmu satelitního signálu. Způsobeno vychýlením paraboly při nedávné vichřici.
4.9.2017 - Bylo dokončeno bílení chodby v bytovém domě dle rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne 15.2.2017. Více ...


17.7.2017 - Připomínáme, že letos zajišťují mytí oken na pavlačích a schodišti(resp. úklid sklepních prostor) vlastníci bytů 203,303,403,(104).
17.7.2017 - 18.7.2017 bude probíhat oprava střechy. Nalepení krytinového pásu do okapového svodu na jižní straně domu (zabrání navátí sněhu do podkroví), nalepení odfouklého střešního chodníčku a oprava odvětrávání podkroví. Dále budou v letním vyčištěny okapové svody a dokončena výmalba schodiště, dle schváleného investičního plánu pro letošní rok.
22.6.2017 - !!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Z důvodu opravy plynovodního potrubí dojde dne 28. června 2017 od 8 do 11 hod. k odstávce plynu. Před započetím prací budou uzavřeny uzávěry plynu před plynoměry pro jednotlivé byty s tím, že je pracovníci nebudou po skončení prací otevírat a vpouštět plyn do rozvodů v bytech, ale majitelé bytu je budou muset otevřít sami a provést zkoušku funkce plynových spotřebičů (kotel a sporák, příp. varná deska). Při uvedení sporáku příp. varné desky do provozu je nutno zkontrolovat zapálení hořáků a od spotřebiče se nevzdalovat minimálně po dobu deseti minut. Kvůli zvýšené ochraně kotle Vás prosíme o vypnutí kotle ze zásuvky a jeho zpětné zapojení až po skončení prací. V případě, že kotel nebude fungovat z důvodu nepřítomnosti plynu, bude nutno ho restartovat, případně volat na MT 733643361 p. Jilich, příp. 603431281 p. Sochor. Děkujeme za pochopení Pavel SOCHOR, vedoucí výroby firmy TVRDÝ - I.M.S., spol. s r. o., Jihlava. Více ...


18.4.2017 - Prosíme vlastníka automatické pračky, který ji umístil do přízemí bytového domu pod schodiště, aby provedl její neprodlené odstranění. Děkujeme.
12.4.2017 - Výbor společenství upozorňuje, že jsou v kolárnách stará, opuštěná - vypuštěná kola. Prosíme, aby se společné prostory využívaly účelně a ne jako skladiště - odstraňte, prosíme, nepoužívaná kola a uvolněte tak místo ostatním obyvatelům domu. Ohleduplnost k sousedům je nutnou podmínkou soužití v bytových domech . . . Děkujeme. Více ...


11.4.2017 - Ve dnech 21.-22.4.2017 bude probíhat v našem domě servis bytových plynových kotlů. Pokud máte o servis Vašeho kotle zájem, pak se napište do tabulky, která visí na domovní nástěnce. Výbor SVJOD.
3.3.2017 - Přeplatky za rok 2016 byly všem vlastníkům vyplaceny, již dnes by měly být připsány na Vašich bankovních účtech. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010). Děkujeme.
2.3.2017 - Právě byl přidán Zápis z 11. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 15. února 2017, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Více ...


1.3.2017 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2016 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2016 tak budou převedeny z účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) během března 2017. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010) rovněž do konce března. Děkujeme.
18.2.2017 - Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce února pouze písemně e-mailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený výše v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno výše) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
14.2.2017 - Dobrý den, dovolujeme si Vám připomenout zítřejší schůzi SVJOD, 15.2.2017 od 19:30. Výbor SVJOD Poláčkova 13
24.1.2017 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 15. 2. 2017 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd. 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2016 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 5) další navržená témata na Shromáždění. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406).
23.1.2017 - Na těchto stránkách byl zveřejněn průkaz energetické náročnosti budovy Poláčkova 5293/13, Jihlava. Více ...Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:

Rozpis služeb pro 37. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 103
  • Byt 205
  • Byt 305
  • Byt 405
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

12.9.2021 - Dobrý den. V sobotu 11.9. proběhla brigáda BD. Za účasti Mirka, Honzy, Pavla, Alenky jsme provedli následující: instalace domovních čísel, oprava závěsu na kolo ve sklepě, úklid sklepních prostor, oprava výmalby schodiště a sklepů, pořízení a instalace regálu na drobný majetek SVJOD umístěný ve sklepě, vyčištění střešních vpustí, kontrola střechy, umytí oken v přízemí, výměna žárovek v přízemí, postřik plevele v kamenném náspu kolem domu. Děkujeme všem zúčastněným. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...

8.9.2021 - Dobrý den, připomínáme a zároveň srdečně zveme na sobotní brigádu 11.9.2021 od 9 hod. Sraz u hlavních vchodových dveří do domu. Děkujeme předem za vaší účast. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...

19.8.2021 - Dobrý den, do poštovních a e-mailových schránek jste obdrželi nový předpis záloh platný od září 2021. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...