Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2019

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

19.12.2019 - Dne 30.12. od 18.00 do 20.00 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2019. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům SVJ přístup k bytovému vodoměru. Správnost odečtu bude potvrzena podpisem. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru (p. Vidláka nebo p. Šoukala) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme.
17.11.2019 - Dnes odpoledne opětovná porucha výtahu, bohužel s uvíznutím osob, které bezpečně vyprostili hasiči - děkujeme HZS i ochotným sousedům za pomoc. Firma OTIS byla upozorněna na skutečnost, že je to již 2 porucha během 3 dní - zítra dopoledne, 18.11.2019, bude proto provedena kompletní prohlídka výtahu. Výbor SVJOD
23.10.2019 - V současném teplotně "prudce pohyblivém období" (inverze) prosíme ponechávejte okna schodiště a dveře ze schodiště na pavlače otevřené. V opačném případě je dlažba chodeb i schodiště nedostatečně odvětrávaná, tudíž značně kluzká! Děkujeme, výbor SVJOD
9.8.2019 - Letošní rok mytí oken na pavlačích a schodišti v příslušném patře zajistí majitelé bytů č. 101, 205, 305 a 405. Termín je do konce září. Děkujeme, výbor SVJOD.
18.6.2019 - Dnes byla provedena úprava příjmu TV signálu, byla vyměněna anténa a nasměrována na vysílač Javořice (kanály 24,26,28,30,33,35,42,47,52,57). Pro správný příjem signálu Vaší TV je nutné provést nové naladění kanálů( TV provádí automaticky nebo ručně). Také byla aktualizovaná pojistná smlouva domu, aby odpovídala tržní hodnotě nemovitosti, navýšení pojistné částky na 13145,-Kč/rok - tzn. cca o 10%. Výbor SVJOD
30.5.2019 - V termínu od 9.6. do 17.6.2019 budou nad vchodem do bytového domu probíhat stavební práce - demontáž stříšky nad vchodem, stavba lešení, perlinka, lepidlo, rohy, nová fasáda z důvodu prasklin na severní a západní stěně a zatékání do nemovitosti. Buďte, prosíme, opatrní při pohybu na staveništi! Děkujeme.
4.4.2019 - Hromadný pravidelný roční servis bytových plynových kotlů proběhne 12. a 13.4.2019. Přihlášení možné na domovní nástěnce. Výbor SVJOD
6.3.2019 - Právě byl přidán zápis z 13. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného 18. února 2019, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Nové předpisy plateb budou zaslány po polovině března 2019 na registrované e-maily k bytům - prosíme o úpravu trvalých příkazů od 1. dubna 2019. Děkujeme. Více ...


1.3.2019 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2018 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2018 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš účet uvedený na vyúčtování během března 2019. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava rovněž do konce března. Děkujeme.
25.2.2019 - Žádáme všechny vlastníky, kteří ještě nehlasovali, aby tak učinili v nejbližším možném termínu. V tuto chvíli je počet odevzdaných hlasů nedostatečný - nechceme donekonečna opakovat hlasování. Dále uvádíme, že v příštím roce se budou konat volby výboru - hledají se vhodní kandidáti. Děkujeme.
19.2.2019 - Protože na včerejším shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava byla nedostatečná účast, je nutno hlasovat na dálku dle platných stanov SVJ. Všem členům byl na platný e-mail odeslán hlasovací lístek, který, prosíme, vyplňte a odešlete na e-mail správce nejpozději do 28.2.2019. Děkujeme Vám a na příštích shromážděních se těšíme na výrazně vyšší účast. Více ...


18.2.2019 - Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce února pouze písemně e-mailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený na vyúčtování v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno výše) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
17.2.2019 - Dobrý den, připomínáme zítřejší schůzi SVJOD Poláčkova 13, 18.2.2019 v 19:00. Bude účetně uzavřen rok 2018 a představen investiční záměr pro rok 2019. Dále se bude, mimo jiné, hlasovat o navýšení příspěvků do „fondu oprav“. Týká se to tedy všech vlatníků, proto se, prosíme, dostavte a vyjádřete svůj názor. Děkujeme.
26.1.2019 - Srdečně Vás tímto zveme na shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 18. 2. 2019 od 19:00 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2018 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) navýšení příspěvků do „fondu oprav“- hlasování, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406). Ing. Libor Varhaník člen výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava
15.1.2019 - Deklarujeme, že již téměř rok zpracováváme údaje členů SVJ (obyvatel našeho domu) zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů. Více ...


3.1.2019 - Právě byl zveřejněn Rozpis úklidu chodeb a údržby chodníků v roce 2019, který bude v obdobné formě vylepen do každého patra pro evidenci zajišťování pravidelných úklidů domu. Více ...


1.1.2019 - Vlastníci bytů 201, 203, 304 a 402 nechť bezodkladně 2.1.2019 kontaktují pana Řežábka ohledně výměny vodoměru na tel. 603284330. Děkujeme.

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...