AKTUALITY 2009 Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2009

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

15.12.2009 - Dne 28. 12. od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2009. Majitelé bytů (nebo nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím místopředsedu SVJ (tel. 777 949 782 po 17. hodině nebo spravaBD@centrum.cz) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru.
9.12.2009 - Dnes byla provedena oprava stříšky pavlače ve 3. patře, kam zatékalo. Byl použit silikon aplikovaný kolem oplechování.
7.12.2009 - S dodavatelem karet CS Link byla dojednána dodatečná množstevní sleva (lze pořídit dekódovací karty s neomezenou dobou platnosti již od 1550 Kč). Více ...


5.12.2009 - Byla provedena výměna el. zámku vchodových dveří, který byl poškozen násilným vniknutím do domu. Po této události znovu apelujeme na obyvatele domu, aby dodržovali domovní řád - je nutné zamykat vchodové a vstupní dveře ke sklepním kójím v době, kdy má být dům uzavřen - tedy mezi 21:00 hod. a 6:00 hod. (viz strana 2, bod V s názvem Klíče v Domovním řádu) a v průběhu dne kontrolovat zaklapnutí vstupních dveří. Více ...


2.12.2009 - V našem bytovém domě již lze přijímat satelitní signál ze 2 družic. Máme možnost si zakoupit časově neomezené dekódovací karty CS Link (dříve Gital) se slevou 15 %. Více ...


10.11.2009 - Z nově namontované zásuvky bude možný příjem signálu analogového, digitálního a navíc i satelitního - tohoto po zakoupení satelitního receiveru (jeho cena včetně neomezené dekódovací karty začíná cca na 4000 Kč). V pondělí 16. 11. bude seznam majitelů, kteří si přáli montáž nové zásuvky odstraněn z nástěnky v domě a odeslán zhotoviteli.
9.11.2009 - Vzhledem k častým dotazům upozorňujeme, že v každém bytě bude z fondu oprav hrazena pouze 1 zásuvka pro příjem DVB-S. Ostatní nadlimitní (každá druhá a další) zásuvky budou uhrazeny majitelem (obyvatelem) bytu při instalaci v hotovosti. Původní zásuvky budou montážní firmou započteny jako protihodnota nově instalovaných zásuvek - cena po odečtení bude cca 150 Kč/zásuvku včetně montáže.
6.11.2009 - Byla provedena oprava prahů u vstupních dveří a u dveří do sklepů podlepením a ukotvením pomocí vrutů.
5.11.2009 - Dne 18. 11. 2009 od 9. hod. bude v bytech prováděna výměna stávajících anténních zásuvek za nové, které umožňují příjem digitálního pozemního i satelitního TV příjmu. Žádáme majitele (resp. nájemníky) bytů aby umožnili pracovníkům montážní firmy v uvedené době vstup do bytu a montáž nových krabiček zdarma (bude hrazeno následně z fondu oprav, jak bylo odhlasováno). Krabička musí být volně přístupná. Více informací v přízemí bytového domu na nástěnce.
3.11.2009 - Firma Dřevocentrum Vaněk i přes opakované urgence dnes neodstranila lešení bránící vstupu do objektu. Majitel firmy přislíbil, že se postará o nápravu během zítřejšího dne.
3.11.2009 - Firma, která má provádět realizaci příjmu DVB-S, neustále odkládá instalaci z důvodu plné vytíženosti. O termínech instalace Vás s předstihem informujeme.
2.11.2009 - Bez předchozího upozornění dnes začala firma Dřevocentrum Vaněk provádět opravu opláštění pavlačí.
14.9.2009 - Pro dostatečný zájem byla provedena objednávka realizace příjmu digitálního vysílání. Do zimy by mělo být umožněno přijímat signál DVB-S.
31.8.2009 - Po dohodě s obyvately domu byly informace o příjmu digitálního vysílání umístěné na nástěnce v přízemí bytového domu aktualizovány. Věnujte tomu, prosím, pozornost. Děkuji.
28.8.2009 - Informace o příjmu digitálního vysílání byly umístěny na nástěnce v přízemí bytového domu. Věnujte tomu, prosím, pozornost. Děkuji.
27.8.2009 - Je prováděna výměna jmenovek ve zvonkovém tablu. Budou automaticky přidány jména uvedená na poštovních schránkách v domě. Pokud někdo bude chtít nyní nebo v budoucnu změnit uvedený text, lze to provést jednoduše za využití tohoto dokumentu: Více ...


25.8.2009 - Hledá se nový člen výboru, protože stávající majitel se stěhuje již v průběhu října 2009. Jednoho kandidáta již máme, ostatní se v případě zájmu mohou přihlásit e-mailem na spravaBD@centrum.cz. Poté by mělo proběhnout hlasování na jehož základě bude následně proveden zápis nového člena výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně.
19.8.2009 - Vzhledem k tomu, že se držáky na kola ve sklepě osvědčily, přimontovali jsme je i do druhé místnosti. Tím vznikla výrazná úspora místa, prosíme o jejich využívání. Držáky jsme zakoupili s výraznou množstevní slevou přes 8 % (více na shromáždění v roce 2010).
9.7.2009 - Byly podány výzvy na zhotovení cenové nabídky pro dodavatele přijímače DVB-S. Po obdržení nabídek budou na nástěnku v domě umístěny další informace s hlasováním pro jeho realizaci (rozvody v bytech již máme, stačí doplnit parabola a multipřepínač). Proto, prosíme, dočasně neosazujte lodžie soukromými parabolami, dokud se nerozhodne. Děkujeme.
30.6.2009 - Obdrželi jsme vyjádření týkající se rozdělení lodžií a instalace stříšek - je negativní (důvodem je u stříšek zvětšení půdorysu budovy, u stěn nemožnost odizolovat je a bezpečně ukotvit na stávající konstrukci). Výbor se na svém příštím jednání usnese na dalším postupu.
24.6.2009 - Před chvílí byly do menší z koláren namontovány držáky na kola. Pokud se osvědčí, budou dokoupeny další a namontovány i do druhé kolárny.
19.6.2009 - Dnes jsem doporučeně obdržel Platební výměr na daň darovací, v nejbližších dnech ho můžete taktéž očekávat. Výsledná částka je bohužel opravdu několikanásobně vyšší, než se předpokládalo při koupi bytu. Splatnost je do 30 dnů ode dne doručení.
14.6.2009 - Nevíme o nikom, kdo už obdržel výměr na darovací daň týkající se pozemku. Pokud jste již někdo obdržel výzvu k platbě této daně, přidejte, prosím, vzkaz pro ostatní vlastníky do diskuze. Děkujeme. Více ...


11.6.2009 - Byla provedena oprava uvolněného prahu pod vchodovými dveřmi přilepením. Pokud se bude závada opakovat, budou k jeho uchycení použity vruty.
10.6.2009 - Dnes byly nakoupeny držáky na kola. Byl vybrán nejlevnější dodavatel zvoleného typu, dodatečně nám byla poskytnuta ještě sleva téměř 8 %. Jejich montáž proběhne do 1 měsíce zatím pouze v jednom společném sklepu.
11.5.2009 - Probíhá jednání dle hlasování shromáždění - zhotovení stříšek lodžií a jejich rozdělení příčkami. Stavební úřad se vyjádřil ve smyslu, že se ho problematika netýká a doporučil jednání s městem Jihlava. Architekti kraje doporučili jednání s projektanty bytových domů v rámci ochrany autorských práv. Začarovaný kruh . . . uvidíme.
25.4.2009 - 24. dubna byly rozeslány nové předpisy plateb platné od května 2009. Dnes byl přidán zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konané dne 22. dubna 2009. Prosíme Vás o dodržování odhlasovaných bodů (umývání oken apod.). Děkujeme. Více ...


19.4.2009 - Nebyla podána žádná reklamace k vyúčtování nákladů na služby, proto jsou uvedené částky konečné. Více na shromáždění 22. dubna 2009 v 19 hodin v přízemí bytového domu.
7.4.2009 - Dle sdělení p. Pavlištníka (Bouwfonds) by měly být provedeny sadové úpravy letos do konce 1. pololetí.
31.3.2009 - Srdečně Vás tímto zveme na shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 22. dubna 2009 v 19 hodin v přízemí bytového domu. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Program členské schůze bude uveden na domovní nástěnce a vhozen do schránek v domě.
30.3.2009 - Čísla účtů, na které budou převedeny přeplatky z vyúčtování jednotlivých vlasníků budou upřesněny na Shromáždění, jehož termín a program bude zveřejněn do konce tohoto týdne (budou zaslány i pozvánky).
23.3.2009 - Dnes byla provedena oprava výtahu.
2.3.2009 - Závada uvolněného rámu konstrukce stříšky nad vchodovými dveřmi, kterou způsobil padající sníh, bude odstraněna do konce tohoto týdne.
1.3.2009 - Byla opět podána reklamace týkající se chybného zhotovení střešní konstrukce - v prostoru u výtahu ve 4. n. p. prosakuje voda ze střechy. V úterý 3.3. bude závada řešena.
25.2.2009 - V bytech č. 101, 104, 105, 205, 206 a 404 budou v pondělí 2.3.2009 pracovníci výrobce plastových výrobků provádět servis. Zajistěte, prosím, přístup do svých bytových jednotek, aby mohlo být servisní seřízení provedeno v rámci záruky (tj. zdarma).
8.1.2009 - Informace k daním: 1) daň darovací – bylo ověřeno, že FÚ opravdu odmítl přijmout daňová přiznání od firmy Bouwfonds. Bohužel sazba této daně je u pozemků 7 % jeho odhadnuté hodnoty (viz zelený sloupec), takže by ho za členy SVJ stejně nepodal, protože vybral částky o několikanásobně nižší. 2) daň z nemovitosti – bylo sděleno, že pro nás byl důležitý datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (až tehdy je stavba obyvatelná), a to bylo 21.1.2008. Tím pádem jsme nemuseli podat DP za rok 2008, ale až nyní za rok 2009. Bohužel novelou zákona vláda v závěru roku zrušila osvobození od daně pro novostavby, takže budeme platit. Musím podotknout, že kdyby Bouwfonds dokončil vše včas, nabylo by kolaudační rozhodnutí právní moci v roce 2007, za rok 2008 bychom měli dle zákona osvobození a tedy i naposledy za rok 2009 (má na něj nárok ten, kdo měl nárok v roce 2008, což údajně nebyl náš případ). Takže díky Bouwfondsu si ještě něco připlatíme.
7.1.2009 - Dnes byla podána jedna z klíčových reklamací týkající se chybného technologického zhotovení střešní konstrukce. Do bytových jednotek prosakuje voda, která následně odkapává do jejich interiéru. Majitelé jednotek v nejvyšším nadzemním podlaží budou kontaktováni zhotovilem stavby.
6.1.2009 - Oznámení - SIPO: Vzhledem k ukončení smlouvy se společností Bytservis spol. s.r.o. není na výpisech SIPO odečtena platba 01/2009, pravděpodobně nebudou odečítány pro nízký zájem a vysokou nákladovost pro SVJ ani další platby. Prosím ty z Vás, kteří provádí platbu přes SIPO, aby prioritně zřídili trvalý příkaz pro převod příslušné částky na účet SVJ do odvolání (zachovejte, prosím, VS z předpisu plateb od bývalého správce – mohu poskytnout, případně ještě do komentáře k platbě vyplňte své jméno a číslo bytu). Bankovní spojení SVJOD: 43-1426520227/0100 Nebo na požádání Vám vystavím i složenky pro platbu. Lze povolit i inkaso ve prospěch účtu SVJ. Dotčené majitele bytových jednotek kontaktuji v nejbližší době.

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]