Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2012


18.12.2012 - Avizovaná výměna vodoměrů bude probíhat dne 27.12.2012 od cca 13 hodin v následujícím pořadí: byty v přízemí zleva doprava (tj. č. bytů 101, 102, 103, 104, 105) a takto pokračovat v každém patře (201 až 206, 301 až 306, 401 až 406) - předpokládaná doba výměny bude 10 minut - každý tak může odhadnout kdy se k němu dostaví servisní technik. Přejeme všem poklidné prožití svátků a úspěšný celý nový rok 2013.
12.12.2012 - Dne 27.12.2012 (čas začátku výměn bude upřesněn na www.p13.xf.cz) bude odborná firma provádět výměnu bytových vodoměrů a odečty stavů za rok 2012. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit přístup k bytovému vodoměru pro jeho výměnu (viz vyhláška č. 285/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a informace podané na Shromáždění ze dne 9.2.2012). V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, pana M. Řežábka na tel.: 603284330 pro domluvení náhradního termínu výměny vodoměru (náhradní termín výměny stanoven na 2.1.2013). Více ...


4.11.2012 - Byly provedeny opravy omítky - odsekání vadných míst, doplnění nové omítky zejména na stropech ve sklepních prostorech č. 1 a na schodišti. Oprava dlažby na pavlačích na některých patrech bude provedena v pozdějším termínu.
30.10.2012 - Vzhledem k častým dotazům k opravám svítidel (výměny zářivek či startérů) ve sklepních prostorách jednotlivých majitelů sdělujeme následujcí: jde o majetek jednotlivých vlastníků (využíváno čistě pro jejich potřebu osvětlení sklepního prostoru vlastníka), ačkoliv je pro provozování svítidla odebírána energie hrazená Společenstvím vlastníků jednotek obytného domu. Každý vlastník by si tedy měl případnou opravu zajistit sám (možno provést svépomocí, případně zvolit elektrikáře s paragrafem minimálně 6 vyhlášky 50 - tuto druhou variantu doporučujeme). Obvykle je ve svítidle poškozen pouze startér (zářivka je téměř vždy v pořádku), výměna startéru není složitá (světla ve sklepech musí být VŽDY vypnutá a doporučujeme i izolační rukavice), cena startéru se pohybuje kolem 80 Kč (výkon 6 až 22 W).
6.10.2012 - Dle vyjádření pojišťovny ke druhému podanému odvolání (první odvolání bylo pojišťovnou zamítnuto) proti původnímu rozhodnutí byly náklady na opravy po zimní havárii hydrantu uhrazeny ze 100 % možných oprávněných nákladů (1000 Kč je spoluúčast pojistníka - SVJOD Poláčkova 13).
31.7.2012 - Dle vyjádření pojišťovny byly náklady na opravy po zimní havárii hydrantu uhrazeny z 88,17 % oprávněných nákladů (1000 Kč je spoluúčast pojistníka). Výše plnění pojistné události bylo stanoveno na základě předložených faktur. Pojistitel nehradí fakturu za opravu top. kabelů požárního vodovodu, jejichž poškození bylo, dle vyjádření pojišťovny, pravděpodobně příčinou zamrznutí vodovodu. S tímto správce nemovitosti nesouhlasí, neboť oprava (tj. zpětná instalace na trubku a jejich izolace) topných kabelů byla nutnou podmínkou k uvedení zařízení do stavu před havárií. Výbor SVJ tedy zvažuje podání odvolání s cílem získat 100 % plnění pojistné události.
12.7.2012 - Porucha osvětlení ve sklepech č. 1 je nahlášena a bude odstraněna do úterý 17.7.2012.
12.7.2012 - Byla podána reklamace opravy elektronického vrátného u vstupních dveří do domu - závada se neustále opakuje. V úterý bude snad již definitivně odstraněna.
11.6.2012 - Pro malý zájem se plánované "Neformální setkání obyvatelů domu Poláčkova 13" dne 15.6.2012 neuskuteční.
7.6.2012 - Oprava elektronického vrátného u vstupních dveří do domu by měla být provedena do konce příštího týdne (stejně jako dokončení odstraňování škod po havárii požárního hydrantu). Vstupní dveře jsou opakovaně poškozovány hrubým násilím (vypáčením, údery kamenem apod.).
28.5.2012 - Srdečně zveme obyvatele našeho domu na "Neformální setkání obyvatelů domu Poláčkova 13", které se uskuteční 15.6.2012 od 17,30 hod. v restauraci Starka na ulici Pod Školou (R. Havelky) v Jihlavě. V úvodu akce budou účastníci stručně seznámeni s "akuálním děním" v domě. Více na pozvánkách, které obdrželi obyvetelé do poštovních schránek.
30.4.2012 - Nad bytem 401 bude doplněna tepelná izolace - musí se jít přes otvor ve střeše - jiný přístup do této části střechy není. Navržené doplnění izolace bylo vyzkoušeno letošní zimu na domě Poláčkova 17 a funguje to.
29.4.2012 - Bude provedena oprava příčin způsobující zatékání na schodiště za využití hydraulické plošiny - stavět lešení před vchodem by bylo komplikované. Část fasády, kde jsou praskliny, bude přetažena perlinkou a lepidlem + fasádní stěrka, poté celá stěna nad vchodem bude sjednocena barevně (nátěrem). Práce budou probíhat zároveň s pracemi na fasádě Poláčkova 2.
15.4.2012 - V minulých dnech proběhl neúspěšný test opravy požárního hydrantu - oprava není zcela dokončena, bude tedy probíhat ještě průběžně v následujících týdnech či měsících. Plíseň po havárii v přízemí domu byla odstraněna. Škodná událost prozatím nebyla pojišťovnou proplacena, protože oprava není kompletní.
28.3.2012 - Byl zakoupen nový kbelík, který je možno využívat. Původní byl patrně zcizen při úklidu po havárii hydrantu. Věříme, že se již podobné krádeže majetku SVJ nebudou opakovat.
21.3.2012 - Po provedení úklidu v příslušném týdnu se, prosíme, VŽDY ZAPIŠTE DO TABULKY umístěné na příslušném patře (datum a čas úklidu včetně podpisu) a poté předejte kartičku do schránky v domě následujícímu v pořadí dle rozpisu na její zadní straně. Úklidy sice probíhají, ale zapisování do tabulky je bohužel často opomíjeno. Děkujeme.
18.3.2012 - Žádáme vlastníky bytů, aby již nebyly odhazovány odpadky včetně cigaretových nedopalků z lodžií na předzahrádky (viz stížnosti na byty ve vyšších patrech). Rovněž připomínáme aby se NEGRILOVALO na lodžiích a v předzahrádkách (viz sobotní stížnost na byt č. 204), protože nesnesitelný zápach vzlíná do okolních bytů a na sušící se prádlo! Děkujeme.
14.3.2012 - Děkujeme obyvatelům domu za poskytnutí důležitých svědectví vyšetřovatelům Policie České republiky, která vedou k dopadení pachatele!
14.3.2012 - Pravděpodobně v noci ze 13. na 14. března došlo k poškození vchodových dveří, událost vyšetřuje PČR. Prosíme případné svědky o spolupráci.
13.3.2012 - Vchodové dveře mají novou vložku zámku. Zpočátku mohou klíče trošičku "drhnout", drhnutí by mělo během týdne zcela vymizet. Prosíme opět zamykat, po osmé večer do 6. ráno. Děkujeme.
9.3.2012 - Vložka zámku vchodových dveří je poškozená. Oprava proběhne v příštím týdnu. Do té doby prosíme NEZAMYKAT!!!
7.3.2012 - Servisní prohlídky bytových plynových kotlů proběhnou, i přes nižší počet přihlášených, podle plánu.
2.3.2012 - Na jednotlivá patra (v přízemí naproti schránkám) byl vyvěšen rozpis úklidu. Pokyny k němu budou kolovat na plastové kartičce (dočasně je pouze na běžném papíru). Majitelé bytu, který má službu, zajistí, že bude během pátku, soboty, neděle či pondělí proveden úklid dle této kartičky: Přízemí - Zametení pavlače v přízemí a prostoru před hlavním vchodem do domu, zametení a vytření prostoru u poštovních schránek a kabiny výtahu. 1. až 3. nadzemní poschodí - Zametení a vytření pavlače, prostoru u výtahu a schodiště do nižšího poschodí. Po provedení úklidu a zapsání se do tabulky na patře (datum a čas úklidu včetně podpisu), prosíme, předejte kartičku do schránky v domě následujícímu v pořadí dle rozpisu na zadní straně.
2.3.2012 - Přeplatky za rok 2011 budou na Váš účet připsány během března 2012. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (43-1426520227/0100). Děkujeme.
28.2.2012 - Výbor SVJOD Poláčkova 13 Jihlava organizuje ve dnech 8. - 10. března 2012 hromadné servisní prohlídky bytových plynových kotlů. Pokud máte o tuto prohlídku zájem, napište se do tabulky, která visí na domovní nástěnce.
18.2.2012 - Právě byl přidán Zápis ze 6. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 9. února 2012, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ: Více ...


17.2.2012 - Bylo provedeno seřízení (nastavení) satelitní paraboly, která se opět vychýlila ze své pozice. Dále bylo odborně seřízeno zavírání vstupních dveří do domu.
15.2.2012 - Výtah je v provozu od odpoledních hodin 14.2.2012. V zádveří je položená nová rohožka (kvůli velké vlhkosti jí nebylo možno podlepit).
9.2.2012 - Výtah bude nefunkční do doby, než se podaří odmrazit některé zamrzlé části, zazdění otvoru po úniku vody bude provedeno za příznivějšího počasí.
9.2.2012 - !POZOR! V DOMĚ JE MÍSTY KLUZKÁ PODLAHA!!! V noci byla odstraňována porucha požárního hydrantu.
2.2.2012 - Na shromáždění budou dále diskutovány následujcí podněty: A) Návrh na zajištění úklidu celého domu (např. každý týden či 1 x za 10 dní apod.) jednou osobou (přednostně obyvatelem domu) na dohodu o provedení práce (vhodný přivýdělek) či externí firmou. V případě zájmu bude diskutována forma úklidu a ceny za tuto práci. B) Možnost vybudování chodníčku pro přístup k bytům 101 až 103 a do sklepních prostor č. 1 (nyní je tam nevyhovující štěrk). Očekáváme Vaše podněty na Shromáždění 9.2.2012. Děkujeme.
23.1.2012 - Na shromáždění by měly být rovněž diskutovány podněty vedoucí ke zlepšní fungování (důsledné dodržování rozpisu služeb) úklidu společných částí domu (tj. aby nemusela být pro úklid placena drahá externí firma, což by vedlo k výraznému navýšení příspěvků do FO od všech majitelů) - odhlasování striktního postupu. Dále by se měla z podnětu jednoho člena SVJ projednat možnost zasklení lodžií - relativně složitá problematika (tj. forma případné úhrady - nutný souhlas VŠECH členů SVJ při úhradě z FO, obtížné financování - úvěr, složité technické řešení rozdělení lodžií, možnost zvýšeného výskytu plísní v bytech apod.).
21.1.2012 - Dnes bylo provedeno seřízení (nastavení) satelitní paraboly, která se (pravděpodobně vlivem vichřice) vychýlila ze své pozice. Již tedy lze sledovat opět kanály Nova a Nova Cinema.
20.1.2012 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 9. 2. 2012 od 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program členské schůze: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování, 4) osobní předání vyúčtování za rok 2011 a zodpovězení případných dotazů, 5) změna výše záloh – předání nových předpisů plateb s platností na dalších několik let, 6) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu (problémy s úklidem společných prostor domu, rušení nočního klidu, splatnosti záloh na služby a do FO, povinnosti členů apod.), 7) další navržená témata na shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme.
16.1.2012 - Byla zakoupena nová lopata pro SVJ, protože zcizená lopata v minulém roce pro zimní odklízení sněhu nebyla i přes naši výzvu navrácena. I přesto bychom byli rádi, kdyby byla vrácena zpět v brzkém termínu do sklepních prostor č. 1. Děkujeme. Více ...

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]