AKTUALITY 2011 Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2011

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

19.12.2011 - V minulých dnech byla zcizena lopata pro zimní odklízení sněhu. Tímto přejeme "neznámému lapkovi", aby byl obdarován pod stromeček od Ježíška novou lopatou a tu starou, několikrát opravovanou lopatu izolační páskou, nám navrátil v brzkém termínu do sklepních prostor č. 1. Všem ostatním přejeme "pouze" Šťastné a veselé Vánoce a do nového roku vše nejlepší!
17.12.2011 - Dne 30. 12. 2011 od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2011. Majitelé bytů (příp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím místopředsedu SVJ (spravaBD@centrum.cz) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme za spolupráci.
11.12.2011 - Aby byl zajištěn pravidelný úklid před domem v zimních měsících (tzv. sněhová pohotovost), byla vytvořena informační kartička, která bude kolovat mezi vlastníky dle platného rozpisu zimních služeb. Vlastník bytu ji obdrží do schránky vždy v neděli (platnost na následující týden) od předcházejícího majitele, který úklid zajišťoval v daném týdnu. Ten ji pak předá následující neděli dále podle rozpisu na její zadní straně. Na každý byt tak vychází tato zimní služba pouze na jeden týden v roce. Věříme, že toto povede k lepšímu zajištění úklidu v zimních měsících.
10.12.2011 - Dnes bylo provedeno seřízení (nastavení) satelitní paraboly, která se (pravděpodobně vlivem čtvrteční vichřice) vychýlila ze své pozice. Již tedy lze sledovat opět kanály Nova a Nova Cinema.
1.12.2011 - Byla provedena oprava fasádní omítky - odsekání vadných míst, doplnění nové omítky, roh fasády v celé výšce a pruh fasády odpovídající výšce posledního patra byl navíc přetažen lepidlem s vloženou výztužnou sítí. Celá plocha západního štítu + přesah v šířce cca 1m na severní straně domu byla opatřena novou úpravou fasády - fasádní pastovitou stěrkou.
27.11.2011 - V průběhu roku byla několikrát opravována závada světel ve sklepních prostorách. Tato opakující se závada je způsobena další chybou v projektu domu, proto se bude stále po určitých časových odstupech opakovat (cca po 1 až 2 letech). Pokud by tedy opět nesvítila světla ve sklepních prostorách, prosíme o nahlášení správci nemovitosti (postačuje e-mailem). Děkujeme. Více ...


4.11.2011 - Od 9. listopadu by měla za pomoci přistaveného lešení začít oprava západní stěny našeho bytového domu. Rovněž bude za využití plošiny realizována oprava fasády v nejvyšším patře nad vchodem do domu, přes kterou dochází k pronikání vody do vnitřních prostor.
30.10.2011 - Množí se stížnosti na rušení nočního klidu v domě. V první řadě doporučujeme rušitele požádat o snížení hlučnosti v bytě. Pokud to nepomůže, nezbyde než volat městskou policii. Problematika nadměrného hluku je ukotvena v Zákoně o ochraně veřejného zdraví, kde je stanovena doba pro noční klid, tj. v čase od 22.00 hod do 6.00 hod. Jakékoliv rušení v tomto uvedeném čase je přestupkem, který mohou řešit strážníci městské police dle Zákona o obecní policii či Zákona o přestupcích. Ten, kdo se dopouští rušení nočního klidu, může být strážníky řešen v blokovém řízení, neboť se jedná o přestupek dle přestupkového zákona. V rámci něj je přestupci možno uložit pokutu až do výše 1.000,- Kč. Pokud však například přestupce odmítne spáchaný přestupek uznat, mohou strážníci celou věc předat k projednání správnímu orgánu (tj. přestupkové komisi příslušné radnice města či obce nebo úřadu městské části). Apelujeme proto na všechny obyvatele, aby noční klid v době od 22:00 do 6:00 důsledně dodržovali!
9.3.2011 - Přeplatky za rok 2010 by měly být na Váš účet připsány dne 15.3.2011. Nedoplatky, prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (43-1426520227/0100) - nedoplatky se týkají bytů 102, 104, 201, 403, 404 a 405.
17.2.2011 - Výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava doporučuje vlastníkům bytových jednotek, aby si nechali provést servisní prohlídku plynového kotle. Pokud máte o tuto prohlídku zájem, zapište se, prosím, do tabulky, která je vyvěšena na domovní nástěnce.
12.2.2011 - Právě byl přidán zápis ze Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava ze dne 7.2.2011, který bude vyvěšen i na nástěnce v domě v plném znění (ve verzi na internetu jsou odstraněna pouze jména osob). Více ...


20.1.2011 - Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava se koná 7. 2. 2011 v 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č.1 bytového domu. Program členské schůze je vyvěšen na nástěnce v přízemí bytového domu a pozvánka bude zaslána do všech schránek v domě. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte. Děkujeme.
7.1.2011 - Omylem došlo ke zveřejnění chybného rozpisu služeb pro rok 2011. V nejbližších hodinách dojde k jeho opravě. Za způsobené problémy se omlouváme. Více ...Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:
Datum:

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]