Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2014

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

29.12.2014 - Při provádění úklidu společných prostorů, prosíme pouze zametejte, při "déletrvajích" mrazech vytřená podlaha namrzá. Opět se objevují případy neprovedení úklidu dle odsouhlaseného rozpisu SVJOD, týká se převážně bytů, které jsou prázdné nebo užívané nájemníky, stále v platnosti je i dodržování sněhové pohotovosti, nyní byt 205. Připomínáme zítřejší odpočty stavů vodoměrů od 19,30 hod. Děkujeme. Prostor nad schodištěm ve třetím patře je možné využít k "přezimování" balkónových květin.
16.12.2014 - Dne 30. 12. od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2014. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru (tj. nestačí předat stav na papíru). Správnost odečtu bude potvrzena podpisem na jeden záznamový protokol. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme.
7.11.2014 - V pondělí 10.11.2014 od 20:00 bude prováděna oprava světel ve sklepních prostorách. Máte-li o opravu zájem, prosím dostavte se v uvedeném termínu a času ke vstupu do svého sklepa (postačuje umožnění přístupu do jednoho sklepa pro opravu společného svítidla). Děkujeme.
20.10.2014 - Poškození stropu ve sklepních prostorách č. 2 bylo způsobeno závadou na odpadu pračky v bytě č. 204. Náklady na opravu stropu bude SVJ vyžadovat po vlastníkovi bytu č. 204 (dle doporučení by měl mít uzavřenu pojistku). Rovněž ostatní vlastníci, kterým bylo poškozeno vybavení sklepu, se mohou obrátit s žádostí na vlastníka bytu č. 204.
10.10.2014 - Vážení, o letáky ve Vašich poštovních schránkách se prosím postarejte i po vyjmutí z nich. Buď je odhoďte do domovní popelnice (vzdálenost 30m) nebo do modrého kontejneru (100m), v žádném případě ale ne (s)prostým odhozením na zem.
2.10.2014 - O rozšíření příjmu TV z vysílače Rudný bude vedena diskuze na shromáždění (únor 2015), v případě zájmu je možno provést rozšíření dříve - pokud máte zájem, kontaktujte výbor SVJ. V případě velkého zájmu bude hlasováno ještě před shromážděním SVJ. Více ...


1.10.2014 - Vzhledem ke spuštění vysílače Rudný (Sport 5, NOE TV, Slovak SPORT TV), je možné rozšíření STA o tyto programy. Jihlava – Rudný, Výška věže: 68 m, Nadmořská výška: 613 m, GPS: N 49 26.69, E 15 34.782 Reg. síť 8, 52 kW polarizace horizontální Více ...


26.8.2014 - Oprava domovního telefonu byla včera úspěšně realizována. Pokud by se vyskytly problémy, kontaktujte, prosím, členy výboru. Děkujeme. Více ...


21.8.2014 - Záležitost s opravou domovního telefonu je v řešení, dodavatelská firma čeká na objednaný náhradní díl (dovolené u dodavetelů), oprava objednána již 4.8.2014.
3.8.2014 - Připomínáme, že v letošním roce připadá mytí oken na pavlačích a schodišti na byty č. 406, 306, 206 a 101. Děkujeme. Více ...


31.7.2014 - V případě, že si někdo instaloval v bytě nový domovní telefon nebo přepojoval původní, prosíme o sdělení. Děkujeme. Více ...


30.7.2014 - Hledá se příčina silného brumu v domovním telefonu, patrně je to zapříčiněno chybným přepojením telefonu v některém z rekonstruovaných bytů. Ti, kteří byty rekonstruovali v časovém intervalu 14ti dnů, prosíme o umožnění přístupu do bytu dle NOZ členům SVJ a opravářské firmě. Děkujeme.
26.7.2014 - Demontovaná stříška nad vchodové dveře bude odprodána za 2000 Kč SVJ ze sousedního domu.
2.7.2014 - Jak jistě všichni víte, v příštím roce proběhnou volby do výboru SVJ (upozorněno již na shromáždění dne 11. února 2014 a uvedeno v zápisu) - prosíme všechny o zvážení své kandidatury a účast na shromáždění. Poté proběhne hlasování (únor 2015) na jehož základě bude následně proveden zápis nového výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně. Více ...


27.6.2014 - Byla provedena oprava elektronického vrátného včetně výměny poškozeného uzavírání vstupních dveří. Pokud by se u někoho znovu vyskytl problém s dálkovým otevíráním vchodových dveří, prosíme o nahlášení členům výboru. Více ...


21.5.2014 - Výbor Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava nabízí k odprodeji demontovanou STŘÍŠKU z prostoru nad vchodovými dveřmi přednostně vlastníkům bytů. V případě Vašeho zájmu se pro podrobnější informace přihlaste u členů výboru SVJ do 30.6.2014. Děkujeme. Více ...


21.4.2014 - Doporučujeme vlastníkům jednotek se ve volných chvílích seznámit s novelou občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník), zejména pak od § 1175 dále, které se týkají práv a povinností vlastníka jednotky. Více ...


13.4.2014 - Na spořící účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava u FIO banky bylo dnes převedeno z běžného účtu 100 000 Kč, celkový zůstatek k dnešnímu dni je tak na spořícím účtu 450 387,11 Kč, na běžném účtu je pouze (pro maximalizaci výnosů z vkladů) 18 770,56 Kč.
23.3.2014 - Roční servisní prohlídky plynových kotlů proběhnou ve dnech 4. – 5. dubna 2014. Pokud máte o tuto prohlídku zájem, napište se do tabulky, která visí na domovní nástěnce.
7.3.2014 - Dne 14.3.2014 od 19. hod. ve sklepních prostorách č. 1 se uskuteční informativní schůzka členů SVJOD Poláčkova 13, kde budou prezentovány názory znalce po prohlídce bytů našeho bytového domu. Společný servis plynových kotlů proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2014, bližší informace za cca 14 dnů.
1.3.2014 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2013 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2013 tak budou převedeny z účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) během března 2014. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010). Děkujeme.
19.2.2014 - Právě byl přidán Zápis z 8. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 11. února 2014, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Více ...


21.1.2014 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 11. 2. 2014 od 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program členské schůze: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2013 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) hlasování o změně stanov Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) diskuze či hlasování o rozšíření příjmu DVB-T (z vysílače ve Větrném Jeníkově se šíří stanice ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, ČT :D / ČT art, Retro Music TV, Pohoda - Rebel, Telka, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Pohoda, Inzert TV) a o e-mailovém programu pro připomínání úklidu (zasílání automatických e-mailů před termínem, kdy má být vlastníkem proveden úklid), 7) další navržená témata na shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosíme, dostavte! Děkujeme. Více ...


1.1.2014 - Žádáme majitele bytů č. 201, 204, 205, 301 a 302 o umožnění přístupu k bytovému vodoměru. Kontaktujte, prosíme, libovolného člena výboru pro domluvení náhradního termínu odečtu. Děkujeme. Více ...


1.1.2014 - Zveřejňujeme ve změnové formě návrh stanov Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava reflektující zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. S veškerými podněty a připomínkami se, prosím, obraťte na členy výboru. Upravený návrh se zapracovanými připomínkami od majitelů bytů bude předložen ke schválení na shromáždění v únoru 2014. Více ...Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:
Datum:

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]