Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2013

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

23.12.2013 - Zveřejňujeme ve změnové formě návrh stanov Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava reflektující zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. S veškerými podněty a připomínkami se, prosím, obraťte na členy výboru. Upravený návrh se zapracovanými připomínkami od majitelů bytů bude předložen ke schválení na shromáždění v únoru 2014. Děkujeme a přejeme klidné prožití svátků. Více ...


21.12.2013 - Dne 30. 12. od 19:00 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2013. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. Správnost odečtu bude potvrzena podpisem. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme za spolupráci.
18.11.2013 - Úprava stříšky nad vchodovými dveřmi do domu byla dokončena. Nyní jsou v řešení protisněhové zábrany (vč. nosníků pro omezení průhybu střechy pod náporem sněhu) nad touto nově instalovanou stříškou. Mělo by být dokončeno rovněž do konce listopadu 2013.
14.10.2013 - Na svých televizních přijímačích můžete nově naladit ze společné televizní antény (STA) program ČT:D/ART (Javořice jej začla vysílat na volném kmitočtu).
11.10.2013 - Častým dotazem je možnost naladění nových programů České televize. Vysílač v domě je nastaven pro příjem TV z vysílače Javořice, nové programy vysílá však pouze Vysílací síť 7 (regionální síť s celoplošným dosahem) z vysílače Jihlava, Větrný Jeníkov. Naladění Multiplexu 7 tak není možné. Více ...


27.9.2013 - Návrh úprav stříšky nad vchodovými dveřmi do domu byl schválen 75,74 % vlastníků. Realizace by měla být provedena v průběhu října-listopadu, aby se omezilo poškozování domu v zimním období.
25.8.2013 - Na nástěnku v domě byl umístěn popis plánovaných úprav stříšky nad vchodovými dveřmi do domu včetně zákresu do fotografie. Do 23.9.2013 se k němu, prosíme, vyjádřete. Děkujeme.
5.8.2013 - Při včerejší vichřici provázející bouřku došlo k utržení podlážek ze střešní konstrukce a poškození zastřešení větracích průduchů. Na odstranění škod se pracuje.
11.6.2013 - Byla dokončena oprava stropu v bytě č. 403 s celkovým nákladem 520 Kč. Výbor SVJ rozhodl o provedení opravy a její uhrazení z prostředků SVJ z důvodu, že k poškození stropu došlo v důsledku zatečení ze střešní konstrukce na konci zimního období. Oprava střešní konstrukce nad bytem č. 403 je řešena a bude provedena v nejbližším možném termínu tak, aby se zatékání do bytu již neopakovalo.
29.5.2013 - Vážení obyvatelé domu, ohledně nadměrného hluku způsobovaného během dne a večera nájemcem v bytu č. 104 se zastavte vždy u jeho dveří do bytu a domluvte se přímo s ním na omezení hlučnosti - rozhodně, prosíme, nepište anonymní vzkazy. Věříme, že se vše dá vyřešit domluvou (bylo přislíbeno, že budou zakoupeny tlumiče na housle pro snížení zvuku rezonujícího v domě).
10.5.2013 - Oprava výtahu byla provedena. Jenom pro doplnění, změna poskytovatele komplexního servisu výtahu je platná od 1.6.2013. Proto se od června 2013 v případě poruchy výtahu obracejte přímo na nového poskytovatele komplexního servisu výtahu (kontakt bude vylepen ve výtahu). Více ...


10.5.2013 - Porucha výtahu byla nahlášena, na odstranění závady se pracuje.
30.4.2013 - Usnesení: Okna na pavlačích a na schodišti v příslušném patře se budou umývat jednou ročně. Vlastníci či nájemníci jednotlivých bytových jednotek se na patře budou pravidelně střídat, v letošním roce 2013 zajistí umytí oken na svém patře (okna pavlačí + okna schodiště v příslušném patře) byty 105, 205, 305 a 405. Vlastníci či nájemníci v přízemí umyjí okna v přízemí schodiště, okna u sklepních kójí a provedou úklid (zametení a vytření) společných prostorů u sklepních kójí. Při mytí oken buďte prosím opatrní, nevyklánějte se z oken, nebezpečí úrazu!!! K mytí oken i drobným opravám či malování v bytě je možné využít hliníkových schůdků, které jsou uloženy spolu s kbelíkem, stěrkou na dlouhé i krátké násadě ve výklenku na nářadí.
18.4.2013 - Výbor SVJ k dnešnímu dni založil nový spořící účet na základě hlasování Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, ze dne 12.2.2013 u FIO banky (podmínkou ostatních bank pro založení spořícího účtu bylo i naprosto zbytečné vedení běžného účtu). Na spořící účet bylo dnes převedeno 350 000 Kč. Více ...


2.4.2013 - Dnes se po bytovém domě pohybovali podomní prodejci neznámého dodavatele elektrické energie (upozornění na tuto formu prodeje je již od roku 2008 umístěno na nástěnce v přízemí domu) a poskytovali silně zavádějící informace. Pokud jim někdo ukázal faktury (zejména unikátní kód EAN) či dokonce podepsal smlouvy na změnu dodavatele elektické energie, doporučujeme si důkladně pročíst smluvní podmínky a následující informace Energetického regulačního úřadu... Více ...


24.3.2013 - Znovu upozorňujeme na nutnost změny trvalého příkazu pro hrazení záloh - týká se těchto bytů, u nichž březnová platba proběhla ještě na staré číslo účtu, které bude v dubnu zrušeno: 201, 302, 303, 401, 403, 405. Tato informace bude u uvedených bytů opakovaně vhozena do schránky. Nové číslo účtu SVJOD (výše plateb i VS zůstávají shodná): 2800359563/2010 (FIO banka) - tyto údaje naleznete rovněž na vyúčtování za rok 2012. Stávající bankovní účet vedený u KB bude ke konci března 2013 zrušen. Děkujeme za pochopení.
13.3.2013 - Opravy svítidel v jednotlivých sklepních prostorách budou prováděny na žádost vlastníků 15.3. a 18.3.2013 od 17:00 do 17:30 hod. - pokud máte o provedení opravy zájem, kontaktujte správce BD v uvedených hodinách - podmínkou je vyklizení části alespoň jednoho ze dvou sousedních sklepů pro umístění žebříku do jeho středu (po závěrečné diskuzi a podnětu shromáždění výbor SVJ rozhodl o provádění těchto výměn ZDARMA - budou hrazeny pro zájemce z Fondu oprav nad rámec správy bytového domu). Více ...


9.3.2013 - Na žádost SVJOD bylo dodatečně po loňské havárii odpuštěno firmou Vodárenská akciová společnost, a.s. stočné za vodu vsáklou do travnatých ploch kolem domu při loňské havárii požárního hydrantu ve výši 63 m3 (tj. na nový účet SVJ bude připsáno 1934 Kč).
8.3.2013 - Tato informace byla přislíbena na shromáždění: rozšíření příjmu DVB-T odbornou firmou stálo 4155 Kč - hrazeno z fondu oprav dle hlasování (Cena zahrnuje: Zesilovač Alcad ZG-421 42K, anténa DVB-T, zakončovací odpor, můstek, montáž, práce, naladění).
7.3.2013 - Pravidelné roční prohlídky a servis plynových kotlů se ukuteční ve dnech 18. a 19. března 2013. Máte-li o prohlídku zájem, pak se prosím zapište do tabulky, která visí na domovní nástěnce. V případě, že Vám termíny nevyhovují, využijte nabídky servisu v individuálním termínu. Děkuji, s pozdravem Vidlák Michal.
1.3.2013 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2012 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2012 tak budou převedeny z nového účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) do 15. března 2013. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na NOVÝ účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010). Děkujeme.
25.2.2013 - Od této chvíle můžete na svých přijímačích naladit navíc tyto programy: Fanda, TV Pohoda, Smíchov, Telka a Nova HD. Od 13:00 do 17:30 docházelo k občasným výpadkům příjmu DVB-T, což bylo způsobeno technickými změnami souvisejícími s rozšířením příjmu o Multiplex 4. Za dočasná omezení příjmu se omlouváme. Více ...


24.2.2013 - Právě byl přidán Zápis ze 7. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 12. února 2013, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Opakovaně upozorňujeme na nutnost změny trvalých příkazů v bance na nové číslo účtu SVJOD (výše plateb i VS zůstávají shodná): 2800359563/2010 (FIO banka) - tyto údaje naleznete rovněž na vyúčtování za rok 2012. Více informací v zápisu: Více ...


13.2.2013 - OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO SPOJENÍ SVJOD POLÁČKOVA 5293/13, JIHLAVA. Vzhledem ke změně bankovního účtu SVJOD (viz hlasování Shromáždění ze dne 12.2.2013, zápis bude přidán zveřejněn do konce února) si, prosíme, nejpozději (tj. můžete provést změnu již v únoru) v průběhu března 2013 změňte trvalý příkaz ve své bance na nové číslo účtu SVJOD (výše plateb i VS zůstávají shodná): 2800359563/2010 (FIO banka) - tyto údaje naleznete rovněž na vyúčtování za rok 2012. Stávající bankovní účet vedený u KB bude ke konci března 2013 zrušen. Děkujeme za pochopení.
11.2.2013 - I přes kolizi termínu s prázdninami v okrese Jihlava Vás prosíme účast na zítřejším Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme.
29.1.2013 - Došlo k zamrznutí okapového svodu ze střechy, tající voda přetékala (a patrně ještě zítra bude) přetékat bezpečnostním přelivem - nešťastně vyřešeným přepadem nad vchodové dveře do domu. Na odstranění závady se pracuje.
19.1.2013 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 12.2.2013 od 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program členské schůze: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2012 (vypořádání přeplatků a nedoplatků), 4) hlasování o změně poskytovatele bankovních služeb (nové číslo účtu SVJ by bylo 2800359563/2010 s téměř nulovými poplatky) a o založení spořicího účtu SVJ (zhodnocování zůstatku ve „Fondu oprav“), 5) hlasování o změně poskytovatele komplexního servisu výtahů (roční úspora cca 50 %), 6) hlasování o rozšíření příjmu DVB-T o Multiplex 4 (ČT1 HD, Nova HD, Fanda, TV Pohoda a Smíchov), 7) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 8) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Více ...


15.1.2013 - NOVĚ ohledně případného prodeje bytových jednotek: Pokud bude chtít vlastník bytové jednotky byt prodat, může energetický štítek (průkaz energetické náročnosti) budovy nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny a plynu za uplynulé tři roky - stanoveno zákonem. Pokud by vlastník neměl uvedená vyúčtování k dispozici, může si je u energetické společnosti zpětně vyžádat.
14.1.2013 - Ti, kdo přijímají vysílání digitální televize (DVB-T) přes společnou televizní anténu v domě (STA) zatím nemohou naladit následující kanály Multiplexu 4: ČT1 HD, Nova HD, Fanda, TV Pohoda a Smíchov. Na Shromáždění konaném tradičně v únoru bude diskutováno a hlasováno o rozšíření příjmu (tj. úprava STA) pro příjem výše uvedených programů Multiplexu 4.
10.1.2013 - Z důvodu havárie vody v bytě č. 201 (došlo tak k vyplavení i bytu č. 101) byla dočasně zastavena dodávka vody pro dům - předpokládané obnovení dodávek je dnes v 17:30 hod.
6.1.2013 - "Zcizená" barevná signalizační LED žárovka umístěná v zásuvce u nástěnky v přízemí byla nalezena. Má za úkol umožnit kontrolu vyhřívání hydrantu v zimním období (při déletrvajících mrazech bude svítit), aby se předešlo případné další havárii hydrantu. Jde o ochranu osob i majetku v domě.
3.1.2013 - Po zkušenostech ze zimní havárie hydrantu bude v zimním období zastaven pákový uzávěr u hlavního uzávěru vody ve sklepních prostorách č. 1 (informace o tom jsou uvedeny na každém patře - samolepka na požárním zařízení). Na Shromáždění Společenství vlastníků budou přítomní vlastníci proškoleni.

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:
Datum:

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]