AKTUALITY 2010 Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2010

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

16.12.2010 - Prosíme využívání společných prostor domu v souladu s domovním řádem SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava. Jde zejména o část II ods. 3 a 4, které zní: 3. Po dohodě se spoluvlastníky je možno v domě vymezit zvláštní prostor pro umístění dětských kočárků, jízdních kol a sáněk. V jiných společných prostorách nelze tyto předměty skladovat. 4. Není dovoleno bez souhlasu všech spoluvlastníků využívat jednotlivými vlastníky části společných prostor (částí sklepů, schodišť a půd, světlíky). Více ...


15.12.2010 - Byly promazány zámky ve sklepních prostorách z důvodu přimrzání. I tak je nutné při odemykání dveří je mírně přitáhnout k sobě a poté otočit klíčem (jinak hrozí jeho zalomení v zámku).
5.12.2010 - Panují-li silné mrazy, pak prosím při úklidu pavlačí a příslušného schodiště pouze zametejte. Při vytírání podlaha namrzá a hrozí nebezpeční úrazu. Děkujeme.
5.12.2010 - Dne 29. 12. 2010 od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2010. Majitelé bytů (příp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím místopředsedu SVJ (tel. 777 949 782 po 16. hodině nebo spravaBD@centrum.cz) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme za spolupráci.
31.10.2010 - Oznámení o postupu při neprovedení úklidu společných částí domu: Vzhledem k tomu, že se množí případy kdy majitelé bytových jednotek „zapomněli“ provést úklid společných částí domu na ně připadajících dle časového harmonogramu (k dispozici na nástěnce nebo www.p13.xf.cz), výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava se usnesl na důsledném vymáhání dodržování zejména bodu III. ods. 3) Domovního řádu (k dispozici na nástěnce nebo www.p13.xf.cz). Pokud tedy nebude v daném týdnu proveden úklid, bude do schránky vlastníka v domě vhozena upomínka s výzvou napravení situace. Pokud nezačne být úklid prováděn ani po vhození 2. upomínky, bude výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava objednávat úklid příslušného podlaží u odborné firmy na náklady vlastníka bytu vždy v úterý po víkendu, kdy měl být úklid proveden. Předpokládané náklady na úklid jednoho podlaží se pohybují od 350 Kč výše a budou vyúčtovány po zaslání max. kusů 2 upomínek přímo vlastníkovi příslušného bytu. Na Shromáždění v příštím roce bude projednáno a odhlasováno řešení této situace – zda hradit úklid za všechny z Fondu oprav (s tím souvisí zcela zbytečný nárůst částek přispívaných do FO až o 50 %!), případně si vlastníci bytů, kteří úklid nechtějí provádět najmou vlastní firmu sami (mohou tak učinit již nyní) apod. Do té doby bude výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava postupovat výše uvedeným způsobem.
18.10.2010 - Byly odmontovány brana na 2. až 4. patře pro zajištění snadnějšího průchodu dveřmi. V případě, že se tento stav ukáže jako výhodnější, ponecháme dveře bez nich napořád. Pokud k tomu máte připomínky, přidejte, prosím, podnět do diskuze zde: Více ...


5.10.2010 - Dne 11.10.2010 od 10:00 do 11:30 nebude možné v domě odebírat elektrickou energii z důvodu provádění údržby distribuční soustavy společností E.ON Distribuce, a.s. Více ...


30.9.2010 - Byla zafixována cena elektrické energie dodávané společností E.ON Energie na dobu 2 let. Tímto máme garantováno nezvýšení silové části elektrické energie po uvedenou dobu, bude tedy lépe predikovatelná výše záloh na elektrickou energii do budoucna. Navíc obdrží SVJ slevu 500 Kč za dodávku elektřiny - částka bude odečtena na výsledné faktuře a bude tedy rozpočítána formou slevy mezi všechny vlastníky bytů.
29.9.2010 - Dne 6.10.2010 od 17 hodin proběhne jednání členů výboru SVJ a správce nemovitosti v bytovém domě. Bude zhodnocen technický stav domu, navrženy reklamace stavebních částí zhotoviteli a případné další opravy. V případě, že máte připomínky ke stavu domu, prosíme o kontaktování v uvedené době v domě. Předběžný termín konání shromáždění všech členů SVJOD je únor 2011 (bude upřesněno v lednu).
28.9.2010 - Žádáme členy SVJOD Poláčkova 13 aby dodržovali rozpis služeb na úklid společných prostor a úklid skutečně prováděli!!!
12.9.2010 - Vzhledem k narůstajícím problémům s podomními prodejci elektrické energie a plynu v okolí bylo na nástěnku v domě umístěno varování a několik doporučení jak postupovat v případě Vašeho rozhodnutí změnit dodavatele energií.
1.6.2010 - Digitalizace bytového domu Poláčkova 13 proběhne dne 1.7.2010. Od tohoto data bude v našem domě umožněno přijímat digitální pozemní televizní signál (DVB-T) z vysílače Javořice. 1.7.2010 bude z technických důvodů současně ukončeno přijímání analogového signálu z vysílače Krásné. Pro umožnění příjmu signálu DVB-T z Javořice je nutné zakoupit dekódovací přístroj (tzv. Set top box) za cenu od 500 Kč. K novějším televizním přijímačům není nutné zakupovat pokud výrobce uvádí možnost jeho příjmu v manuálu k přístroji (symbol DVB-T). Pozn.: Satelitní signál DVB-S bude možné přijímat stávajícím způsobem i nadále. Během dne 1.7.2010 může docházet z důvodu přechodu na nový systém příjmu televizního vysílání k jeho občasným výpadkům.
13.4.2010 - Byla odeslána objednávka na realizaci příjmu DVB-T (digitální pozemní vysílání) ze 2 multiplexů (tj. jde o umožnění příjmu kanálů ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL,TV Barrandov . . . po zakoupení tzv. "Set-top boxu" nebo novějšího televizoru se zabudovaným digitálním tunerem). O termínu umožnění příjmu budete informováni.
11.3.2010 - Budou provedeny opravy zvonkového tabla (jedna část je neosvětlená) a seřízení elektronického vrátného, zamezení zatékání do výtahové šachty (dochází při sněžení a současném větru k zavátí sněhu do prostoru výtahu větrací štěrbinou, sníh při tání zamáčí do zdi a stropu u výtahové šachty - oprava bude provedena doplněním klempířského prvku: stříšky připevněné ke stávajícímu oplechování větrací štěrbiny, která zafoukávání sněhu zamezí). V případě dalších problémů Vás prosíme o nahlášení.
10.3.2010 - Dnes byl opraven výtah. Neměl by již při provozu obtěžovat nadměrným hlukem.
25.2.2010 - Přeplatky za rok 2009 by měly být na Váš účet připsány dne 3.3.2010. Nedoplatky, prosím, uhraďte včetně haléřových položek do stejného data na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (43-1426520227/0100) - týká se bytů 103, 104, 201, 403, 404 a 405.
16.2.2010 - Společnost E.ON Distribuce pozastavila udělování kladných stanovisek pro připojování větrných a fotovoltaických elektráren do distribuční sítě. Proto je možné, že náš záměr s vlastní FVE nemusí vyjít. Situace je sledována a analyzována. Nadále budou podávány informace o vývoji jednání. Více ...


10.2.2010 - Informace vhozená do schránek v domě: Z technického hlediska dle cenových nabídek potencionálních dodavatelů není možné realizovat elektrárnu s výkonem přesně 2kWp, proto navrhujeme zvolit nejbližší vyšší instalovaný výkon – tedy přibližně 2,16kWp. Cena takovéto elektrárny by měla být přibližně 210 tis. Kč včetně DPH ve výši 20 %. Schválená výše úvěru zůstane zachována (pouze 70 tis. Kč), po dohodě se posune splatnost faktur výslednému dodavateli. Pokud jste za takovýchto podmínek zásadně proti zvýšení výkonu elektrárny a tím i předpokládané ceny (doba návratnosti investice zůstane zachována), prosíme o informaci nejpozději do 16. února. Děkujeme za pochopení. spravaBD@centrum.cz
6.2.2010 - Právě byl přidán zápis ze Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava ze dne 2.2.2010, který bude vyvěšen i na nástěnce v domě v plném znění (ve verzi na internetu jsou odstraněna pouze jména osob). Více ...


20.1.2010 - Dnes byla zakoupena lopata, kterou je možno využít během zimy i k odklízení sněhu na parkovišti. Dále byl přidán do zádveří speciální protiskluzový koberec, který tam bude umístěn každoročně v zimních měsících.
18.1.2010 - Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava se koná 2. 2. 2010 v 19 hodin v přízemí (příp. ve vytápěných sklepních prostorách) bytového domu. Program členské schůze je vyvěšen na nástěnce v přízemí bytového domu a pozvánka bude zaslána do všech schránek v domě. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte. Děkujeme.

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:
Datum:

Rozpis služeb pro 37. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 103
  • Byt 205
  • Byt 305
  • Byt 405
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

12.9.2021 - Dobrý den. V sobotu 11.9. proběhla brigáda BD. Za účasti Mirka, Honzy, Pavla, Alenky jsme provedli následující: instalace domovních čísel, oprava závěsu na kolo ve sklepě, úklid sklepních prostor, oprava výmalby schodiště a sklepů, pořízení a instalace regálu na drobný majetek SVJOD umístěný ve sklepě, vyčištění střešních vpustí, kontrola střechy, umytí oken v přízemí, výměna žárovek v přízemí, postřik plevele v kamenném náspu kolem domu. Děkujeme všem zúčastněným. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...

8.9.2021 - Dobrý den, připomínáme a zároveň srdečně zveme na sobotní brigádu 11.9.2021 od 9 hod. Sraz u hlavních vchodových dveří do domu. Děkujeme předem za vaší účast. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...

19.8.2021 - Dobrý den, do poštovních a e-mailových schránek jste obdrželi nový předpis záloh platný od září 2021. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]