Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality - kompletní od roku 2008

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

10.12.2020 - OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DISTRIBUCE PLYNU! Z důvodu opravy úniku plynu u HUP Vás upozorňuji že pro Váš objekt dojde přerušení distribuce plynu takto: Zahájení přerušení distribuce plynu dne 17.12.2020 od 13:30 hod. Obnovení distribuce plynu se předpokládá dne 17.12.2020 od 15:00 – 16:00 hod. Ke vpuštění plynu do objektu je pak nezbytná přítomnost zákazníka v objektu od 15:00 hod za účelem odvzdušnění plynové instalace a zprovoznění plynových spotřebičů !!!!!!! Více ...


6.12.2020 - Dobrý den, z důvodu změny provozovatele vodovodů a kanalizací s termínem změny 5.1.2021 se provede odečet bytových vodoměrů 4.1.2021 v čase od 17 hod do 19 hod. V případě, že Vám termín nevyhovuje, dohodněte si náhradní termín s výborem SVJOD. Děkuji. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
4.12.2020 - Dobrý den, dáváme opět v zimním období v pozornost, že v rámci bytového domu máme na starosti úklid sněhu před vstupními dveřmi po chodník. Rozpis úklidu je vylepen na výplni zábradlí schodiště do 1. N.P. oproti schránkám. Dále pak chodby a společné prostory v zimním období nevytírat mokrým hadrem, ale pouze zamést. Děkuji. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
29.10.2020 - Dobrý den, tento týden byla nahlášena závada na nefunkčním osvětlení u výtahu. Odstraněno nahozením jističů v rozvodné skříni u vchodu do sklepních kójí. Prasklé žárovky vyměníme v nadcházejících dnech. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
8.10.2020 - Dne 3.10.2020 proběhla předem avizovaná brigáda. Chtěli bychom tímto poděkovat Mírovi, Pavlovi a Jitce za účast na brigádě. V době od 9 do 12 hodin se stihlo: umýt okna na 3 . N.P., zamést sklepní kóje a uspořádat společný majetek pro údržbu chodníků a zeleně kolem domu, odvézt do sběrného dvoru nepoužívané střešní chodníky, vyčistit rohože před vstupem do domů a sklepních kójí a též natřít přístřešek vstupních dveří. Budeme rádi, když se na další brigádu taktéž přihlásíte, i s podněty na provedení prací, a pomůžete společně udržovat náš dům v dobrém stavu. Za výbor BD Radek Brychta, předseda výboru.
16.9.2020 - Dobrý den, SVJOD zastoupený správcem obytného domu a předsedou výboru začal řešit poptávkové řízení na zateplení SZ a SV strany a vyčištění S strany bytového domu. Ke dni 15.9.2020 je předložena jedna cenová nabídka. Do konce měsíce září 2020 se očekávají další 2 cenové nabídky pro porovnání. Předpokládaný termín realizace rok 2021 v případě schválení na shromáždění. Pokud máte ověřenou firmu, kterou by jste rádi doporučili na tyto práce, budeme rádi za zaslání tel. a e-mail kontaktu. Radek Brychta, předseda výboru.
15.9.2020 - Dobrý den, dne 3.10.2020 od 9 hodin proběhne brigáda bytového domu Poláčkova 13, Jihlava. Provede se vyčištění chodníku před domem, drobné opravy, případně dočištění okapových svodů, nátěr stříšky, úklid společných prostor mimo pravidelný úklid. Můžete se k nám přidat, případně v tomto termínu též provést umyti oken na poschodí, pokud jste tak doposud neučinili. mytí oken se týká se bytových jednotek číslo 102, 206, 306 a 406. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru.
31.8.2020 - Dobrý den, v rámci plánovaných oprav našeho domu, zanesených ve 14. zápise shromáždění Společenství, hledáme zájemce o provedení prací: čištění okapových svodů, nátěr stříšky vstupních dveří. Více informací u výboru BD. Radek Brychta, předseda výboru.
21.7.2020 - Eenergetická společnost E.ON Distribuce, a.s. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce) bude v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), dočasně přerušena/omezena dodávka elektřiny do Vašeho místa spotřeby: Adresa OM: Poláčkova 5293 / 13, 586 01 Jihlava Přerušení/omezení dodávky elektřiny je plánováno v termínu Dne 13.08.2020 od 12:00 do 15:00 Číslo odstávky: 200310692 Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce, a.s.
5.7.2020 - Dobrý den, po vyhodnocení stavu bytových vodoměrů a hlavního vodoměru v 6/2020 máme aktuálně odchylku 7%. Očekáváme na konci roku 2020 další snížení rozdílu oproti roku 2019. Děkujeme za Vaši součinnost při zajištění stavu bytových vodoměrů.S pozdravem a přáním příjemně prožitého léta, Radek Brychta, předseda výboru.
29.6.2020 - Dobrý den, k dnešnímu dni máme nahlášeny údaje stavu vodoměru z 5 bytových jednotek. Připomínáme ostatním majitelům odpočet stavu vodoměru do 30.6.2020. Zašlete fotografie vodoměru s aktuálním stavem a číslem bytu na: radek.brychta@seznam.cz.
12.6.2020 - Právě byl přidán zápis z pondělního shromáždění SVJ. Více ...


15.5.2020 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 8. 6. 2020 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 2019, 4) volby nového výboru společenství (SVJ) – všichni kandidáti se mohou přihlásit přímo na shromáždění, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406). Ing. Libor Varhaník člen výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava
2.4.2020 - Na základě výzvy Magistrátu města Jihlavy, provádí výbor SVJOD Poláčkova 13 od 31.3.2020, pravidelně 2x denně desinfekci "dotekových ploch" (madla, vypínače, kliky, zábradlí...) ve společných prostorách domu. Více ...


1.4.2020 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2019 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2019 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš účet uvedený na vyúčtování během dubna 2019. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava rovněž do konce dubna. Děkujeme.
16.3.2020 - Vyúčtování za rok 2019 budou rozdána do schránek v domě. Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce března pouze písemně emailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený výše v průběhu dubna. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno výše) až v dubnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
16.3.2020 - Vzhledem k tomu, že vláda ČR rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest., je dnešní shromáždění SVJ zrušeno. O novém termínu vás budeme s předstihem nejméně 15 dnů informovat. Děkujeme za pochopení. Více ...


28.2.2020 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 16. 3. 2020 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2019 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) volby nového výboru společenství (SVJ) – všichni kandidáti se mohou přihlásit přímo na shromáždění, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406). Ing. Libor Varhaník, člen výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava
7.2.2020 - Rozhodnutím soudu skončila povinnost veřejné služby pro společnost JVAK a od ledna tak musí provozovat vodovod asi pro 1100 domácností VAS, a.s. Dál však trvá snaha statutárního města Jihlavy, aby si svůj vodohospodářský majetek spravovalo samo. Více ...


1.2.2020 - Z důvodu probíhajícího reklamačního řízení na stav hlavního vodoměru zatím nelze stanovit termín shromáždění. Děkujeme za pochopení.
30.1.2020 - V letošním roce proběhnou volby nového výboru SVJ. Prosíme uvažujte o své kandidatuře do výboru SVJ - minimálně jeden člen odstupuje z výboru z důvodu stěhování.
21.1.2020 - Dne 22.1.2020 od 8:00 do 9:00 proběhne výměna hlavního vodoměru v domě. V tomto časovém intervalu tedy bude omezena dodávka pitné vody do domu. Děkujeme za pochopení.
19.12.2019 - Dne 30.12. od 18.00 do 20.00 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2019. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům SVJ přístup k bytovému vodoměru. Správnost odečtu bude potvrzena podpisem. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru (p. Vidláka nebo p. Šoukala) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme.
17.11.2019 - Dnes odpoledne opětovná porucha výtahu, bohužel s uvíznutím osob, které bezpečně vyprostili hasiči - děkujeme HZS i ochotným sousedům za pomoc. Firma OTIS byla upozorněna na skutečnost, že je to již 2 porucha během 3 dní - zítra dopoledne, 18.11.2019, bude proto provedena kompletní prohlídka výtahu. Výbor SVJOD
23.10.2019 - V současném teplotně "prudce pohyblivém období" (inverze) prosíme ponechávejte okna schodiště a dveře ze schodiště na pavlače otevřené. V opačném případě je dlažba chodeb i schodiště nedostatečně odvětrávaná, tudíž značně kluzká! Děkujeme, výbor SVJOD
9.8.2019 - Letošní rok mytí oken na pavlačích a schodišti v příslušném patře zajistí majitelé bytů č. 101, 205, 305 a 405. Termín je do konce září. Děkujeme, výbor SVJOD.
18.6.2019 - Dnes byla provedena úprava příjmu TV signálu, byla vyměněna anténa a nasměrována na vysílač Javořice (kanály 24,26,28,30,33,35,42,47,52,57). Pro správný příjem signálu Vaší TV je nutné provést nové naladění kanálů( TV provádí automaticky nebo ručně). Také byla aktualizovaná pojistná smlouva domu, aby odpovídala tržní hodnotě nemovitosti, navýšení pojistné částky na 13145,-Kč/rok - tzn. cca o 10%. Výbor SVJOD
30.5.2019 - V termínu od 9.6. do 17.6.2019 budou nad vchodem do bytového domu probíhat stavební práce - demontáž stříšky nad vchodem, stavba lešení, perlinka, lepidlo, rohy, nová fasáda z důvodu prasklin na severní a západní stěně a zatékání do nemovitosti. Buďte, prosíme, opatrní při pohybu na staveništi! Děkujeme.
4.4.2019 - Hromadný pravidelný roční servis bytových plynových kotlů proběhne 12. a 13.4.2019. Přihlášení možné na domovní nástěnce. Výbor SVJOD
6.3.2019 - Právě byl přidán zápis z 13. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného 18. února 2019, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Nové předpisy plateb budou zaslány po polovině března 2019 na registrované e-maily k bytům - prosíme o úpravu trvalých příkazů od 1. dubna 2019. Děkujeme. Více ...


1.3.2019 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2018 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2018 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš účet uvedený na vyúčtování během března 2019. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava rovněž do konce března. Děkujeme.
25.2.2019 - Žádáme všechny vlastníky, kteří ještě nehlasovali, aby tak učinili v nejbližším možném termínu. V tuto chvíli je počet odevzdaných hlasů nedostatečný - nechceme donekonečna opakovat hlasování. Dále uvádíme, že v příštím roce se budou konat volby výboru - hledají se vhodní kandidáti. Děkujeme.
19.2.2019 - Protože na včerejším shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava byla nedostatečná účast, je nutno hlasovat na dálku dle platných stanov SVJ. Všem členům byl na platný e-mail odeslán hlasovací lístek, který, prosíme, vyplňte a odešlete na e-mail správce nejpozději do 28.2.2019. Děkujeme Vám a na příštích shromážděních se těšíme na výrazně vyšší účast. Více ...


18.2.2019 - Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce února pouze písemně e-mailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený na vyúčtování v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno výše) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
17.2.2019 - Dobrý den, připomínáme zítřejší schůzi SVJOD Poláčkova 13, 18.2.2019 v 19:00. Bude účetně uzavřen rok 2018 a představen investiční záměr pro rok 2019. Dále se bude, mimo jiné, hlasovat o navýšení příspěvků do „fondu oprav“. Týká se to tedy všech vlatníků, proto se, prosíme, dostavte a vyjádřete svůj názor. Děkujeme.
26.1.2019 - Srdečně Vás tímto zveme na shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 18. 2. 2019 od 19:00 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2018 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) navýšení příspěvků do „fondu oprav“- hlasování, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406). Ing. Libor Varhaník člen výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava
15.1.2019 - Deklarujeme, že již téměř rok zpracováváme údaje členů SVJ (obyvatel našeho domu) zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů. Více ...


3.1.2019 - Právě byl zveřejněn Rozpis úklidu chodeb a údržby chodníků v roce 2019, který bude v obdobné formě vylepen do každého patra pro evidenci zajišťování pravidelných úklidů domu. Více ...


1.1.2019 - Vlastníci bytů 201, 203, 304 a 402 nechť bezodkladně 2.1.2019 kontaktují pana Řežábka ohledně výměny vodoměru na tel. 603284330. Děkujeme.
26.12.2018 - Doplnění: vzhledem k nepřítomnosti některých majitelů bytů bude výměna vodoměrů probíhat průběžně od 27.12.2018 do 3.1.2019.
4.12.2018 - Dne 27.12.2018 bude odborná firma provádět výměnu bytových vodoměrů a odečty stavů za rok 2018. Majitelé bytů (resp. jejich nájemníci) jsou povinni umožnit přístup k bytovému vodoměru pro jeho výměnu (viz novela občanského zákoníku). V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosíme, v předstihu pana Řežábka (tel.: 603284330) pro domluvení náhradního termínu výměny vodoměru (např. výměna proběhne z důvodu nepřítomnosti majitele až 2.1.2019).
3.12.2018 - Na vstupní dveře dnes bylo namontováno nové BRANO, které bylo nastaveno na aktuální teploty - dveře by se měly automaticky zavírat (v noci je, prosíme, navíc zamykejte). V případě problémů, prosíme, kontaktujte výbor SVJ či správce domu. Děkujeme.
29.11.2018 - Vstupní dveře prosím pečlivě zavírejte(v noci zamykejte), kvůli velkým změnám teplot není v silách výboru neustále nastavovat automatické zavírání dveří, tzv. BRANO. Kvůli možnému poškození dveří Brano odmontováno. Děkujeme. Výbor SVJOD.
11.10.2018 - Přestože náš dům byl kolaudován v roce 2008, jistě má většina majitelů bytů ještě původní flexi hadice k bateriím a WC. Protože se množí vodovodní škody způsobené těmito relativně levnými prvky, dáváme následující doporučení: "Nezanedbávejte údržbu a včas provádějte výměnu flexi hadic k bateriím a WC. Lze říci, že životnost těchto hadic je přibližně 5 až 7 let," poznamenává Eva Svobodová. Pokud snad máte ještě neopletenou plastovou tlakovou hadičku, vyměňte ji co nejdříve. Existují i moderní technologie, které mají za úkol minimalizovat riziko vzniku vodovodních škod, jako je například systém Aqua-stop u praček a myček nádobí. Při změnách sezon myslete také na řádné zabezpečení potrubí a topení proti zamrznutí. Jak předejít vodovodním škodám: Vypínejte hlavní přívod vody před odchodem z bytu na delší dobu, ale třeba i jen na víkend. Čas od času kontrolujte přívodní a odvodní hadice u myčky a pračky. Pokud nemáte spolehlivé řešení pro přívod i odvod vody u pračky, raději uzavírejte přívod po každém praní. Nenechávejte pracovat myčku a pračku v momentě, kdy není nikdo doma. Kontrolujte nejen stav hadic, ale také utažení a těsnost spojů. Nezapomínejte dodržovat návody výrobců a nesnažte se vytvářet vlastní řešení, která jsou v rozporu buď s návodem, nebo se zdravým rozumem. Pravidelně čistěte odpady a sifony. Nesplachujte do toalet to, co tam nepatří. Pro každý případ nechávejte rezervní klíče od bytu u spolehlivých sousedů, kteří by mohli v případě havárie zasáhnout rychleji. Více ...


10.10.2018 - Vstupní dveře jsou osazeny novou(náhradní) vložkou zámku, zpočátku mohou klíče trochu "drhnout". Připomínáme, že vchodové dveře zamykáme v noční době mezi 21 a 6 hod. Výbor SVJOD
9.10.2018 - POZOR! V zámku vstupních dveří zůstal zalomený klíč, oprava započne zítra ráno, následně podáme další informace. Výbor SVJOD
17.4.2018 - Byla provedena úprava příjmu digitální televize (anténa byla nasměrována na Hradec Králové, kde je nejvíce TV stanic), proto je nutné pro obnovení příjmu znovu přeladit všechny televizní přijímače! Děkujeme za pochopení.
11.4.2018 - Ve dnech 20. a 21. dubna proběhne "hromadný servis bytových plynových kotlů". Pokud se chcete připojit, přihlašovací tabulka visí na domovní nástěnce. Výbor SVJOD.
6.4.2018 - Výbor SVJOD zadal servisní firmě úpravu příjmu TV signálu pro tzv. DVB-T2. Během dubna Vás budeme dále informovat.
3.4.2018 - Nefunguje vám Déčko a ČT art? Pokud ČT :D a ČT art na svých obrazovkách nevidíte, doporučujeme pro jistotu přeladit přijímač. Možná jej zachytíte díky některé z regionálních sítí nebo v nové síti DVB-T2 (pokud máte nový přijímač). V případě, že se vám tento program naladit nepodaří, nemusíte podléhat panice. Za dva měsíce se vám na obrazovce znovu objeví. Více ...


6.3.2018 - Právě byl přidán Zápis z 12. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 15. února 2018, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Omlouváme se za pozdní zveřejnění zápisu z důvodu onemocnění předsedy výboru SVJ. Děkujeme za pochopení. Více ...


5.3.2018 - Přeplatky za rok 2017 byly všem vlastníkům vyplaceny, již dnes by měly být připsány na Vašich bankovních účtech. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava. Děkujeme.
1.3.2018 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2017 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2017 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš účet uvedený na vyúčtování během března 2018. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010) rovněž do konce března. Děkujeme.
16.2.2018 - Všechny vyúčtování byly rozeslány letos zkušebně e-mailem vlastníkům, v příštím roce budou předány osobně na shromáždění pro možnost vznesení přímých dotazů a připomenutí významu jednotlivých údajů. Pokud by někomu nebylo doručeno e-mailem, kontaktujte, prosíme, správce budovy. Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosíme, u správce budovy do konce měsíce února pouze písemně e-mailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený na vyúčtování v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno po celkovou částkou) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení. Více ...


14.2.2018 - Dobrý den, připomínáme zítřejší schůzi SVJOD Poláčkova 13, 15.2.2018 v 19:30. Prosíme o účast, abychom mohli účetně uzavřít rok 2017 a představit investiční záměr pro rok 2018.
19.1.2018 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 15. 2. 2018 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd. 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2017 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 5) další navržená témata na Shromáždění. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406) či místopředsedy Mgr. Šoukala (byt č. 202). Těšíme se na vás na shromáždění!
18.12.2017 - Oznámení: Dne 30. 12. od 19:00 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2017. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. Správnost odečtu bude potvrzena podpisem. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru (p. Vidlák nebo p. Šoukal) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme.
12.11.2017 - Dobrý den, oznamujeme obnovení příjmu satelitního signálu. Způsobeno vychýlením paraboly při nedávné vichřici.
4.9.2017 - Bylo dokončeno bílení chodby v bytovém domě dle rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne 15.2.2017. Více ...


17.7.2017 - Připomínáme, že letos zajišťují mytí oken na pavlačích a schodišti(resp. úklid sklepních prostor) vlastníci bytů 203,303,403,(104).
17.7.2017 - 18.7.2017 bude probíhat oprava střechy. Nalepení krytinového pásu do okapového svodu na jižní straně domu (zabrání navátí sněhu do podkroví), nalepení odfouklého střešního chodníčku a oprava odvětrávání podkroví. Dále budou v letním vyčištěny okapové svody a dokončena výmalba schodiště, dle schváleného investičního plánu pro letošní rok.
22.6.2017 - !!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Z důvodu opravy plynovodního potrubí dojde dne 28. června 2017 od 8 do 11 hod. k odstávce plynu. Před započetím prací budou uzavřeny uzávěry plynu před plynoměry pro jednotlivé byty s tím, že je pracovníci nebudou po skončení prací otevírat a vpouštět plyn do rozvodů v bytech, ale majitelé bytu je budou muset otevřít sami a provést zkoušku funkce plynových spotřebičů (kotel a sporák, příp. varná deska). Při uvedení sporáku příp. varné desky do provozu je nutno zkontrolovat zapálení hořáků a od spotřebiče se nevzdalovat minimálně po dobu deseti minut. Kvůli zvýšené ochraně kotle Vás prosíme o vypnutí kotle ze zásuvky a jeho zpětné zapojení až po skončení prací. V případě, že kotel nebude fungovat z důvodu nepřítomnosti plynu, bude nutno ho restartovat, případně volat na MT 733643361 p. Jilich, příp. 603431281 p. Sochor. Děkujeme za pochopení Pavel SOCHOR, vedoucí výroby firmy TVRDÝ - I.M.S., spol. s r. o., Jihlava. Více ...


18.4.2017 - Prosíme vlastníka automatické pračky, který ji umístil do přízemí bytového domu pod schodiště, aby provedl její neprodlené odstranění. Děkujeme.
12.4.2017 - Výbor společenství upozorňuje, že jsou v kolárnách stará, opuštěná - vypuštěná kola. Prosíme, aby se společné prostory využívaly účelně a ne jako skladiště - odstraňte, prosíme, nepoužívaná kola a uvolněte tak místo ostatním obyvatelům domu. Ohleduplnost k sousedům je nutnou podmínkou soužití v bytových domech . . . Děkujeme. Více ...


11.4.2017 - Ve dnech 21.-22.4.2017 bude probíhat v našem domě servis bytových plynových kotlů. Pokud máte o servis Vašeho kotle zájem, pak se napište do tabulky, která visí na domovní nástěnce. Výbor SVJOD.
3.3.2017 - Přeplatky za rok 2016 byly všem vlastníkům vyplaceny, již dnes by měly být připsány na Vašich bankovních účtech. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010). Děkujeme.
2.3.2017 - Právě byl přidán Zápis z 11. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 15. února 2017, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Více ...


1.3.2017 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2016 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2016 tak budou převedeny z účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) během března 2017. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010) rovněž do konce března. Děkujeme.
18.2.2017 - Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce února pouze písemně e-mailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený výše v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno výše) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
14.2.2017 - Dobrý den, dovolujeme si Vám připomenout zítřejší schůzi SVJOD, 15.2.2017 od 19:30. Výbor SVJOD Poláčkova 13
24.1.2017 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 15. 2. 2017 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd. 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2016 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 5) další navržená témata na Shromáždění. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406).
23.1.2017 - Na těchto stránkách byl zveřejněn průkaz energetické náročnosti budovy Poláčkova 5293/13, Jihlava. Více ...


19.12.2016 - Dne 30. 12. 2016 od 19:00 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2016. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJOD přístup k bytovému vodoměru (tj. nestačí předat stav na papíru). Správnost odečtu bude potvrzena podpisem na jeden záznamový protokol. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru (p. Vidlák nebo p. Šoukal). Děkujeme.
10.11.2016 - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ ZÍTRA 08:00 DO 10:00 hod.: Vážený zákazníku, jako Váš dodavatel elektrické energie bychom Vás chtěli upozornit, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie do Vašeho místa spotřeby. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno v termínu od 11.11.2016 08:00:00 do 11.11.2016 10:00:00 hod. Dále si Vás dovolujeme informovat, že případné použití Vašeho vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem projednat s Vaším provozovatelem distribuční soustavy. Děkujeme za pochopení. Úpravy na zařízení distribuční soustavy mají za cíl zlepšení a zkvalitnění dodávek elektřiny. Pro více informací navštivte www.eon-distribuce.cz nebo kontaktujte Poruchovou službu 800 22 55 77. S přátelským pozdravem E.ON Energie, a.s.
19.10.2016 - Byla dokončena oprava osvětlení na schodišti a v přízemí domu. Rovněž byl dokončena oprava požárního hydrantu, nyní je řešeno proplacení oprav hydrantu s pojišťovnou.
3.10.2016 - 1. "Do finále" jde oprava požárního hydrantu. 2. Špatný příjem TV signálu, uhnilá část antény, probíhá oprava. Zároveň zjištěna porucha TV signálu přes domovní satelit - rovněž v opravě. 3. Oprava světel schdiště i přízemní pavlače. Děkujeme za pochopení.
27.6.2016 - Dne 29.6.2016 bude probíhat oprava hydroizolace domu u bytu 105 (odkopání zeminy, nopová fólie, štěrk, lišta ukončovací). Rovněž je průběžně dokončována oprava po havárii hydrantu (provedeny elektrikářské práce na opravě topných kabelů a jejich přichycení na požární potrubí, nyní bude následovat tepelné zaizolování a zednické práce pro uvedení do původního stavu).
13.6.2016 - Dne 14. června od 18:00 do 20:00 se v hotelu Villa EDEN (adresa 17. listopadu 5259/8, Jihlava) uskuteční setkání s občany a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Smyslem této besedy je informovat veřejnost o změnách v energetice a zejména pak o ochraně spotřebitele v oblasti energetiky. Úvodní slovo bude mít paní předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a celou besedou bude provázet tiskový mluvčí ERÚ Vladimír Černý. Samotné přednášky budou prezentovat odborníci z ERÚ. Program akce: 1. informace o činnosti Energetického regulačního úřadu, 2. objasnění návrhu nové tarifní struktury (technické změny distribučních sítí) 3. ochrana spotřebitelů v energetice (nekalé praktiky obchodníků), 4. diskuze s občany Více ...


2.6.2016 - Zítra (3.6.2016) od časného rána bude prováděna oprava přívodních potrubí k plynoměrům (obroušení rzi a natření) pro odstranění závad zjištěných revizí plynového zařízení. Oprava potrubí všech 23 ks plynoměrů by měla být dokončena během jednoho dne, případně v příštím týdnu. Opravu bude provádět firma TVRDÝ - I.M.S., spol. s r.o., Erbenova 2637/56, Jihlava tel.: +420 567 308 128. Více ...


18.5.2016 - Dnes proběhla oprava a tlaková zkouška požárního hydrantu (poškozen 10.1.2016). Zjištěna 3 poškození, prasklé ventily v rozvodných hydrantových skříních (2x v prvním nadzemním podlaží a 1x ve 3. podlaží). Při opravě došlo k malému úniku požární vody, která se rozlila na pavlačích a schodišti. Nyní bude následovat revize topných kabelů a dokončení zednických prací. Tato závada bude řešena jako pojistná událost. Prosíme členy SVJOD, kteří mají úklidovou službu (byty 305,203,303 a 403) o provedení úklidu již nyní. Děkujeme.
27.4.2016 - Výtah mimo provoz, nahlášeno servisní firmě, bude řešeno 28.4.2016 dopoledne. Probíhá oprava požárního hydrantu, na schodišti a pavlačích prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme.
5.4.2016 - "Hromadný" servis bytových plynových kotlů proběhne v termínu 15.-16.4.2016(pátek-sobota). Servis zajistí, stejně jako v minulých letech, certifikovaný technik Jaroslav Vostál. Pokud máte o servis kotle zájem, pak se napište do tabulky, která visí na domovní nástěnce. Výbor SVJOD doporučuje svým členům pravidelnou každoroční servisní prohlídku plynového kotle. Děkujeme.
11.3.2016 - Zveřejňujeme v digitální podobě finální stanovy Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které byly přijaty shromážděním Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava dne 18.2.2016 a nabývají účinnosti dnem schválení. Bude zajištěno jejich založení do sbírky listin u Krajského soudu v Brně. Více ...


10.3.2016 - Právě byl přidán Zápis z 10. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 18. února 2016, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Více ...


3.3.2016 - Dnes byla odstraněna závada způsobující nevypínání osvětlení na schodišti. Rovněž byla provedena oprava vadné objímky osvětlení u vstupních dveří do domu. Dne 25.2.2015 byly na prasklinu v u bytu č. 105 umístěny sádrové terče, nyní se po dobu 14 dnů až jednoho měsíce budou sledovat změny domu. Poté bude provedeno vyhodnocení zjištěných poznatků a navrženo odborné technické řešení vedoucí k nápravě dle rozhodnutí shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava ze dne 18. 2. 2016.
2.3.2016 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2015 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2015 tak budou převedeny z účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) během března 2016. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010) rovněž do konce března. Děkujeme.
2.2.2016 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 18. 2. 2016 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. POZVÁNKA BUDE KAŽDÉMU ČLENOVI SVJ PŘEDÁNA OSOBNĚ PROTI PODPISU POTVRZUJÍCÍMU JEJÍ PŘEVZETÍ (z důvodu schvalování nových stanov). Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd. 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování 3) osobní předání vyúčtování za rok 2015 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování) 4) schvalování nových stanov společenství (SVJ) 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu 6) další navržená témata na Shromáždění Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Stanovy, o kterých se bude jednat, jsou umístěny k nahlédnutí na nástěnce nebo je možné si je půjčit k prostudování od p. Vidláka nebo p. Šoukala.Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406).
11.1.2016 - V neděli (10.1.2016) byla zjištěna závada na požárním hydrantu (patrně se jedná o prasknutí potrubí ve stěně domu - podobně jako před lety). Při podzimní revizi v prosinci 2015 nebyla zjištěna žádná závada. Díky zastavování přívodu požární vody na zimní období se podařilo předejít závažnějším škodám. Závada byla zdokumentovaná a bude předána k pojistnému řízení. Hydrant je v současnosti mimo provoz - oprava bude, vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, realizována v jarních měsících.
20.12.2015 - Dne 30. 12. 2015 od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2015. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJOD přístup k bytovému vodoměru (tj. nestačí předat stav na papíru). Správnost odečtu bude potvrzena podpisem na jeden záznamový protokol. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru (p. Vidlák nebo p. Šoukal). Děkujeme.
15.7.2015 - V příštím týdnu bude probíhat výmalba sklepních prostor, pokud by se chtěl někdo připojit, kontaktujte členy výboru SVJOD, začínáme v pondělí 20.7.2015 v 9:00.
17.6.2015 - Upozorňujeme vlastníky bytů 102,201,301 a 401, že jsou v letošním roce "na řadě" s mytím oken na pavlači a schodišti v příslušném patře (v přízemí i s úklidem sklepních prostor).
17.4.2015 - Byla provedena oprava elektroinstalace (nefungujícího osvětlení) na pavlači ve 2. nadzemním podlaží - výměna časovače, výměna dvou strojků opotřebovaných vypínačů.
4.4.2015 - Na pavlači ve 2. nadzemním podlaží nesvítí světla, na odstranění závady pracujeme - zřejmě bude vadný jistič. Včera bylo svépomocí provedeno nastavení DVB-S signálu, při větrném počasí došlo k vychýlení satelitní paraboly.
26.3.2015 - Letošní servisní kontroly bytových plynových kotlů se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna. Máte-li o provedení prohlídky zájem, pak se napište do tabulky, která visí na domovní nástěnce.
16.3.2015 - Právě byl přidán Zápis z 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Více ...


2.3.2015 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2014 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2014 tak budou převedeny z účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) během března 2015. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010) rovněž do konce března. Děkujeme.
16.2.2015 - Vyúčtování za rok 2014 bude předáno vlastníkům panem předsedou SVJ na zítřejším shromáždění, na které se, prosíme, dostavte (proběhnou i volby nového výboru SVJ). Případné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosíme, u správce budovy do konce měsíce února e-mailem (či písemně dopisem na korespondenční adresu správce). Přeplatky budou vráceny převodem na Váš účet uvedený na vyúčtování v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu FIO banka 2800359563/2010 a VS je číslo bytu) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti případné reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
10.2.2015 - Po dnešní oblevě byl zaznamenán drobný průnik vody do bytů 406, zřejmě i 405 a 404 (majitelé nepřítomni)vlivem tání navátého sněhu do podkroví domu. Následně byl členy výboru navátý sníh odstraněn, k dalšímu prosakování by již nemělo dojít.
9.2.2015 - Žádáme vlastníky bytů č. 101, 104, 203, 204, 205, 301, 404, a 405 aby se co nejdříve dostavili po předchozí domluvě pro vyzvednutí pozvánky na shromáždění k p. předsedovi Vidlákovi (nutné osobní předání a podpis na listinu). Děkujeme. Více ...


25.1.2015 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 17. 2. 2015 od 19:30 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. POZVÁNKA BUDE KAŽDÉMU ČLENOVI SVJ PŘEDÁNA OSOBNĚ PROTI PODPISU POTVRZUJÍCÍMU JEJÍ PŘEVZETÍ (z důvodu pořádání voleb). Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2014 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) volby nového výboru společenství (SVJ) – všichni kandidáti se mohou přihlásit přímo na shromáždění, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Podkladové informace ke schůzi je možno prodiskutovat každé pondělí mezi 17:00 a 19:00 u předsedy p. Vidláka, DiS. (byt č. 406).
10.1.2015 - Na spořící účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava u FIO banky bylo dnes převedeno z běžného účtu 100 000 Kč, celkový zůstatek k dnešnímu dni je tak na spořícím účtu 550 551,03 Kč, na běžném účtu je pouze (pro maximalizaci výnosů z vkladů) 84 991,48 Kč.
29.12.2014 - Při provádění úklidu společných prostorů, prosíme pouze zametejte, při "déletrvajích" mrazech vytřená podlaha namrzá. Opět se objevují případy neprovedení úklidu dle odsouhlaseného rozpisu SVJOD, týká se převážně bytů, které jsou prázdné nebo užívané nájemníky, stále v platnosti je i dodržování sněhové pohotovosti, nyní byt 205. Připomínáme zítřejší odpočty stavů vodoměrů od 19,30 hod. Děkujeme. Prostor nad schodištěm ve třetím patře je možné využít k "přezimování" balkónových květin.
16.12.2014 - Dne 30. 12. od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2014. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru (tj. nestačí předat stav na papíru). Správnost odečtu bude potvrzena podpisem na jeden záznamový protokol. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme.
7.11.2014 - V pondělí 10.11.2014 od 20:00 bude prováděna oprava světel ve sklepních prostorách. Máte-li o opravu zájem, prosím dostavte se v uvedeném termínu a času ke vstupu do svého sklepa (postačuje umožnění přístupu do jednoho sklepa pro opravu společného svítidla). Děkujeme.
20.10.2014 - Poškození stropu ve sklepních prostorách č. 2 bylo způsobeno závadou na odpadu pračky v bytě č. 204. Náklady na opravu stropu bude SVJ vyžadovat po vlastníkovi bytu č. 204 (dle doporučení by měl mít uzavřenu pojistku). Rovněž ostatní vlastníci, kterým bylo poškozeno vybavení sklepu, se mohou obrátit s žádostí na vlastníka bytu č. 204.
10.10.2014 - Vážení, o letáky ve Vašich poštovních schránkách se prosím postarejte i po vyjmutí z nich. Buď je odhoďte do domovní popelnice (vzdálenost 30m) nebo do modrého kontejneru (100m), v žádném případě ale ne (s)prostým odhozením na zem.
2.10.2014 - O rozšíření příjmu TV z vysílače Rudný bude vedena diskuze na shromáždění (únor 2015), v případě zájmu je možno provést rozšíření dříve - pokud máte zájem, kontaktujte výbor SVJ. V případě velkého zájmu bude hlasováno ještě před shromážděním SVJ. Více ...


1.10.2014 - Vzhledem ke spuštění vysílače Rudný (Sport 5, NOE TV, Slovak SPORT TV), je možné rozšíření STA o tyto programy. Jihlava – Rudný, Výška věže: 68 m, Nadmořská výška: 613 m, GPS: N 49 26.69, E 15 34.782 Reg. síť 8, 52 kW polarizace horizontální Více ...


26.8.2014 - Oprava domovního telefonu byla včera úspěšně realizována. Pokud by se vyskytly problémy, kontaktujte, prosím, členy výboru. Děkujeme. Více ...


21.8.2014 - Záležitost s opravou domovního telefonu je v řešení, dodavatelská firma čeká na objednaný náhradní díl (dovolené u dodavetelů), oprava objednána již 4.8.2014.
3.8.2014 - Připomínáme, že v letošním roce připadá mytí oken na pavlačích a schodišti na byty č. 406, 306, 206 a 101. Děkujeme. Více ...


31.7.2014 - V případě, že si někdo instaloval v bytě nový domovní telefon nebo přepojoval původní, prosíme o sdělení. Děkujeme. Více ...


30.7.2014 - Hledá se příčina silného brumu v domovním telefonu, patrně je to zapříčiněno chybným přepojením telefonu v některém z rekonstruovaných bytů. Ti, kteří byty rekonstruovali v časovém intervalu 14ti dnů, prosíme o umožnění přístupu do bytu dle NOZ členům SVJ a opravářské firmě. Děkujeme.
26.7.2014 - Demontovaná stříška nad vchodové dveře bude odprodána za 2000 Kč SVJ ze sousedního domu.
2.7.2014 - Jak jistě všichni víte, v příštím roce proběhnou volby do výboru SVJ (upozorněno již na shromáždění dne 11. února 2014 a uvedeno v zápisu) - prosíme všechny o zvážení své kandidatury a účast na shromáždění. Poté proběhne hlasování (únor 2015) na jehož základě bude následně proveden zápis nového výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně. Více ...


27.6.2014 - Byla provedena oprava elektronického vrátného včetně výměny poškozeného uzavírání vstupních dveří. Pokud by se u někoho znovu vyskytl problém s dálkovým otevíráním vchodových dveří, prosíme o nahlášení členům výboru. Více ...


21.5.2014 - Výbor Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava nabízí k odprodeji demontovanou STŘÍŠKU z prostoru nad vchodovými dveřmi přednostně vlastníkům bytů. V případě Vašeho zájmu se pro podrobnější informace přihlaste u členů výboru SVJ do 30.6.2014. Děkujeme. Více ...


21.4.2014 - Doporučujeme vlastníkům jednotek se ve volných chvílích seznámit s novelou občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník), zejména pak od § 1175 dále, které se týkají práv a povinností vlastníka jednotky. Více ...


13.4.2014 - Na spořící účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava u FIO banky bylo dnes převedeno z běžného účtu 100 000 Kč, celkový zůstatek k dnešnímu dni je tak na spořícím účtu 450 387,11 Kč, na běžném účtu je pouze (pro maximalizaci výnosů z vkladů) 18 770,56 Kč.
23.3.2014 - Roční servisní prohlídky plynových kotlů proběhnou ve dnech 4. – 5. dubna 2014. Pokud máte o tuto prohlídku zájem, napište se do tabulky, která visí na domovní nástěnce.
7.3.2014 - Dne 14.3.2014 od 19. hod. ve sklepních prostorách č. 1 se uskuteční informativní schůzka členů SVJOD Poláčkova 13, kde budou prezentovány názory znalce po prohlídce bytů našeho bytového domu. Společný servis plynových kotlů proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2014, bližší informace za cca 14 dnů.
1.3.2014 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2013 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2013 tak budou převedeny z účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) během března 2014. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010). Děkujeme.
19.2.2014 - Právě byl přidán Zápis z 8. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 11. února 2014, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Více ...


21.1.2014 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 11. 2. 2014 od 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program členské schůze: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2013 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování), 4) hlasování o změně stanov Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) diskuze či hlasování o rozšíření příjmu DVB-T (z vysílače ve Větrném Jeníkově se šíří stanice ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, ČT :D / ČT art, Retro Music TV, Pohoda - Rebel, Telka, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Pohoda, Inzert TV) a o e-mailovém programu pro připomínání úklidu (zasílání automatických e-mailů před termínem, kdy má být vlastníkem proveden úklid), 7) další navržená témata na shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosíme, dostavte! Děkujeme. Více ...


1.1.2014 - Žádáme majitele bytů č. 201, 204, 205, 301 a 302 o umožnění přístupu k bytovému vodoměru. Kontaktujte, prosíme, libovolného člena výboru pro domluvení náhradního termínu odečtu. Děkujeme. Více ...


1.1.2014 - Zveřejňujeme ve změnové formě návrh stanov Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava reflektující zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. S veškerými podněty a připomínkami se, prosím, obraťte na členy výboru. Upravený návrh se zapracovanými připomínkami od majitelů bytů bude předložen ke schválení na shromáždění v únoru 2014. Více ...


23.12.2013 - Zveřejňujeme ve změnové formě návrh stanov Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava reflektující zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. S veškerými podněty a připomínkami se, prosím, obraťte na členy výboru. Upravený návrh se zapracovanými připomínkami od majitelů bytů bude předložen ke schválení na shromáždění v únoru 2014. Děkujeme a přejeme klidné prožití svátků. Více ...


21.12.2013 - Dne 30. 12. od 19:00 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2013. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. Správnost odečtu bude potvrzena podpisem. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, členy výboru pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme za spolupráci.
18.11.2013 - Úprava stříšky nad vchodovými dveřmi do domu byla dokončena. Nyní jsou v řešení protisněhové zábrany (vč. nosníků pro omezení průhybu střechy pod náporem sněhu) nad touto nově instalovanou stříškou. Mělo by být dokončeno rovněž do konce listopadu 2013.
14.10.2013 - Na svých televizních přijímačích můžete nově naladit ze společné televizní antény (STA) program ČT:D/ART (Javořice jej začla vysílat na volném kmitočtu).
11.10.2013 - Častým dotazem je možnost naladění nových programů České televize. Vysílač v domě je nastaven pro příjem TV z vysílače Javořice, nové programy vysílá však pouze Vysílací síť 7 (regionální síť s celoplošným dosahem) z vysílače Jihlava, Větrný Jeníkov. Naladění Multiplexu 7 tak není možné. Více ...


27.9.2013 - Návrh úprav stříšky nad vchodovými dveřmi do domu byl schválen 75,74 % vlastníků. Realizace by měla být provedena v průběhu října-listopadu, aby se omezilo poškozování domu v zimním období.
25.8.2013 - Na nástěnku v domě byl umístěn popis plánovaných úprav stříšky nad vchodovými dveřmi do domu včetně zákresu do fotografie. Do 23.9.2013 se k němu, prosíme, vyjádřete. Děkujeme.
5.8.2013 - Při včerejší vichřici provázející bouřku došlo k utržení podlážek ze střešní konstrukce a poškození zastřešení větracích průduchů. Na odstranění škod se pracuje.
11.6.2013 - Byla dokončena oprava stropu v bytě č. 403 s celkovým nákladem 520 Kč. Výbor SVJ rozhodl o provedení opravy a její uhrazení z prostředků SVJ z důvodu, že k poškození stropu došlo v důsledku zatečení ze střešní konstrukce na konci zimního období. Oprava střešní konstrukce nad bytem č. 403 je řešena a bude provedena v nejbližším možném termínu tak, aby se zatékání do bytu již neopakovalo.
29.5.2013 - Vážení obyvatelé domu, ohledně nadměrného hluku způsobovaného během dne a večera nájemcem v bytu č. 104 se zastavte vždy u jeho dveří do bytu a domluvte se přímo s ním na omezení hlučnosti - rozhodně, prosíme, nepište anonymní vzkazy. Věříme, že se vše dá vyřešit domluvou (bylo přislíbeno, že budou zakoupeny tlumiče na housle pro snížení zvuku rezonujícího v domě).
10.5.2013 - Oprava výtahu byla provedena. Jenom pro doplnění, změna poskytovatele komplexního servisu výtahu je platná od 1.6.2013. Proto se od června 2013 v případě poruchy výtahu obracejte přímo na nového poskytovatele komplexního servisu výtahu (kontakt bude vylepen ve výtahu). Více ...


10.5.2013 - Porucha výtahu byla nahlášena, na odstranění závady se pracuje.
30.4.2013 - Usnesení: Okna na pavlačích a na schodišti v příslušném patře se budou umývat jednou ročně. Vlastníci či nájemníci jednotlivých bytových jednotek se na patře budou pravidelně střídat, v letošním roce 2013 zajistí umytí oken na svém patře (okna pavlačí + okna schodiště v příslušném patře) byty 105, 205, 305 a 405. Vlastníci či nájemníci v přízemí umyjí okna v přízemí schodiště, okna u sklepních kójí a provedou úklid (zametení a vytření) společných prostorů u sklepních kójí. Při mytí oken buďte prosím opatrní, nevyklánějte se z oken, nebezpečí úrazu!!! K mytí oken i drobným opravám či malování v bytě je možné využít hliníkových schůdků, které jsou uloženy spolu s kbelíkem, stěrkou na dlouhé i krátké násadě ve výklenku na nářadí.
18.4.2013 - Výbor SVJ k dnešnímu dni založil nový spořící účet na základě hlasování Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, ze dne 12.2.2013 u FIO banky (podmínkou ostatních bank pro založení spořícího účtu bylo i naprosto zbytečné vedení běžného účtu). Na spořící účet bylo dnes převedeno 350 000 Kč. Více ...


2.4.2013 - Dnes se po bytovém domě pohybovali podomní prodejci neznámého dodavatele elektrické energie (upozornění na tuto formu prodeje je již od roku 2008 umístěno na nástěnce v přízemí domu) a poskytovali silně zavádějící informace. Pokud jim někdo ukázal faktury (zejména unikátní kód EAN) či dokonce podepsal smlouvy na změnu dodavatele elektické energie, doporučujeme si důkladně pročíst smluvní podmínky a následující informace Energetického regulačního úřadu... Více ...


24.3.2013 - Znovu upozorňujeme na nutnost změny trvalého příkazu pro hrazení záloh - týká se těchto bytů, u nichž březnová platba proběhla ještě na staré číslo účtu, které bude v dubnu zrušeno: 201, 302, 303, 401, 403, 405. Tato informace bude u uvedených bytů opakovaně vhozena do schránky. Nové číslo účtu SVJOD (výše plateb i VS zůstávají shodná): 2800359563/2010 (FIO banka) - tyto údaje naleznete rovněž na vyúčtování za rok 2012. Stávající bankovní účet vedený u KB bude ke konci března 2013 zrušen. Děkujeme za pochopení.
13.3.2013 - Opravy svítidel v jednotlivých sklepních prostorách budou prováděny na žádost vlastníků 15.3. a 18.3.2013 od 17:00 do 17:30 hod. - pokud máte o provedení opravy zájem, kontaktujte správce BD v uvedených hodinách - podmínkou je vyklizení části alespoň jednoho ze dvou sousedních sklepů pro umístění žebříku do jeho středu (po závěrečné diskuzi a podnětu shromáždění výbor SVJ rozhodl o provádění těchto výměn ZDARMA - budou hrazeny pro zájemce z Fondu oprav nad rámec správy bytového domu). Více ...


9.3.2013 - Na žádost SVJOD bylo dodatečně po loňské havárii odpuštěno firmou Vodárenská akciová společnost, a.s. stočné za vodu vsáklou do travnatých ploch kolem domu při loňské havárii požárního hydrantu ve výši 63 m3 (tj. na nový účet SVJ bude připsáno 1934 Kč).
8.3.2013 - Tato informace byla přislíbena na shromáždění: rozšíření příjmu DVB-T odbornou firmou stálo 4155 Kč - hrazeno z fondu oprav dle hlasování (Cena zahrnuje: Zesilovač Alcad ZG-421 42K, anténa DVB-T, zakončovací odpor, můstek, montáž, práce, naladění).
7.3.2013 - Pravidelné roční prohlídky a servis plynových kotlů se ukuteční ve dnech 18. a 19. března 2013. Máte-li o prohlídku zájem, pak se prosím zapište do tabulky, která visí na domovní nástěnce. V případě, že Vám termíny nevyhovují, využijte nabídky servisu v individuálním termínu. Děkuji, s pozdravem Vidlák Michal.
1.3.2013 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2012 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2012 tak budou převedeny z nového účtu SVJ (2800359563/2010) na Váš účet (uvedený na vyúčtování) do 15. března 2013. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na NOVÝ účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2800359563/2010). Děkujeme.
25.2.2013 - Od této chvíle můžete na svých přijímačích naladit navíc tyto programy: Fanda, TV Pohoda, Smíchov, Telka a Nova HD. Od 13:00 do 17:30 docházelo k občasným výpadkům příjmu DVB-T, což bylo způsobeno technickými změnami souvisejícími s rozšířením příjmu o Multiplex 4. Za dočasná omezení příjmu se omlouváme. Více ...


24.2.2013 - Právě byl přidán Zápis ze 7. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 12. února 2013, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ. Opakovaně upozorňujeme na nutnost změny trvalých příkazů v bance na nové číslo účtu SVJOD (výše plateb i VS zůstávají shodná): 2800359563/2010 (FIO banka) - tyto údaje naleznete rovněž na vyúčtování za rok 2012. Více informací v zápisu: Více ...


13.2.2013 - OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO SPOJENÍ SVJOD POLÁČKOVA 5293/13, JIHLAVA. Vzhledem ke změně bankovního účtu SVJOD (viz hlasování Shromáždění ze dne 12.2.2013, zápis bude přidán zveřejněn do konce února) si, prosíme, nejpozději (tj. můžete provést změnu již v únoru) v průběhu března 2013 změňte trvalý příkaz ve své bance na nové číslo účtu SVJOD (výše plateb i VS zůstávají shodná): 2800359563/2010 (FIO banka) - tyto údaje naleznete rovněž na vyúčtování za rok 2012. Stávající bankovní účet vedený u KB bude ke konci března 2013 zrušen. Děkujeme za pochopení.
11.2.2013 - I přes kolizi termínu s prázdninami v okrese Jihlava Vás prosíme účast na zítřejším Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme.
29.1.2013 - Došlo k zamrznutí okapového svodu ze střechy, tající voda přetékala (a patrně ještě zítra bude) přetékat bezpečnostním přelivem - nešťastně vyřešeným přepadem nad vchodové dveře do domu. Na odstranění závady se pracuje.
19.1.2013 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 12.2.2013 od 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program členské schůze: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) osobní předání vyúčtování za rok 2012 (vypořádání přeplatků a nedoplatků), 4) hlasování o změně poskytovatele bankovních služeb (nové číslo účtu SVJ by bylo 2800359563/2010 s téměř nulovými poplatky) a o založení spořicího účtu SVJ (zhodnocování zůstatku ve „Fondu oprav“), 5) hlasování o změně poskytovatele komplexního servisu výtahů (roční úspora cca 50 %), 6) hlasování o rozšíření příjmu DVB-T o Multiplex 4 (ČT1 HD, Nova HD, Fanda, TV Pohoda a Smíchov), 7) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 8) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme. Více ...


15.1.2013 - NOVĚ ohledně případného prodeje bytových jednotek: Pokud bude chtít vlastník bytové jednotky byt prodat, může energetický štítek (průkaz energetické náročnosti) budovy nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny a plynu za uplynulé tři roky - stanoveno zákonem. Pokud by vlastník neměl uvedená vyúčtování k dispozici, může si je u energetické společnosti zpětně vyžádat.
14.1.2013 - Ti, kdo přijímají vysílání digitální televize (DVB-T) přes společnou televizní anténu v domě (STA) zatím nemohou naladit následující kanály Multiplexu 4: ČT1 HD, Nova HD, Fanda, TV Pohoda a Smíchov. Na Shromáždění konaném tradičně v únoru bude diskutováno a hlasováno o rozšíření příjmu (tj. úprava STA) pro příjem výše uvedených programů Multiplexu 4.
10.1.2013 - Z důvodu havárie vody v bytě č. 201 (došlo tak k vyplavení i bytu č. 101) byla dočasně zastavena dodávka vody pro dům - předpokládané obnovení dodávek je dnes v 17:30 hod.
6.1.2013 - "Zcizená" barevná signalizační LED žárovka umístěná v zásuvce u nástěnky v přízemí byla nalezena. Má za úkol umožnit kontrolu vyhřívání hydrantu v zimním období (při déletrvajících mrazech bude svítit), aby se předešlo případné další havárii hydrantu. Jde o ochranu osob i majetku v domě.
3.1.2013 - Po zkušenostech ze zimní havárie hydrantu bude v zimním období zastaven pákový uzávěr u hlavního uzávěru vody ve sklepních prostorách č. 1 (informace o tom jsou uvedeny na každém patře - samolepka na požárním zařízení). Na Shromáždění Společenství vlastníků budou přítomní vlastníci proškoleni.
18.12.2012 - Avizovaná výměna vodoměrů bude probíhat dne 27.12.2012 od cca 13 hodin v následujícím pořadí: byty v přízemí zleva doprava (tj. č. bytů 101, 102, 103, 104, 105) a takto pokračovat v každém patře (201 až 206, 301 až 306, 401 až 406) - předpokládaná doba výměny bude 10 minut - každý tak může odhadnout kdy se k němu dostaví servisní technik. Přejeme všem poklidné prožití svátků a úspěšný celý nový rok 2013.
12.12.2012 - Dne 27.12.2012 (čas začátku výměn bude upřesněn na www.p13.xf.cz) bude odborná firma provádět výměnu bytových vodoměrů a odečty stavů za rok 2012. Majitelé bytů (resp. nájemníci) jsou povinni umožnit přístup k bytovému vodoměru pro jeho výměnu (viz vyhláška č. 285/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a informace podané na Shromáždění ze dne 9.2.2012). V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím, pana M. Řežábka na tel.: 603284330 pro domluvení náhradního termínu výměny vodoměru (náhradní termín výměny stanoven na 2.1.2013). Více ...


4.11.2012 - Byly provedeny opravy omítky - odsekání vadných míst, doplnění nové omítky zejména na stropech ve sklepních prostorech č. 1 a na schodišti. Oprava dlažby na pavlačích na některých patrech bude provedena v pozdějším termínu.
30.10.2012 - Vzhledem k častým dotazům k opravám svítidel (výměny zářivek či startérů) ve sklepních prostorách jednotlivých majitelů sdělujeme následujcí: jde o majetek jednotlivých vlastníků (využíváno čistě pro jejich potřebu osvětlení sklepního prostoru vlastníka), ačkoliv je pro provozování svítidla odebírána energie hrazená Společenstvím vlastníků jednotek obytného domu. Každý vlastník by si tedy měl případnou opravu zajistit sám (možno provést svépomocí, případně zvolit elektrikáře s paragrafem minimálně 6 vyhlášky 50 - tuto druhou variantu doporučujeme). Obvykle je ve svítidle poškozen pouze startér (zářivka je téměř vždy v pořádku), výměna startéru není složitá (světla ve sklepech musí být VŽDY vypnutá a doporučujeme i izolační rukavice), cena startéru se pohybuje kolem 80 Kč (výkon 6 až 22 W).
6.10.2012 - Dle vyjádření pojišťovny ke druhému podanému odvolání (první odvolání bylo pojišťovnou zamítnuto) proti původnímu rozhodnutí byly náklady na opravy po zimní havárii hydrantu uhrazeny ze 100 % možných oprávněných nákladů (1000 Kč je spoluúčast pojistníka - SVJOD Poláčkova 13).
31.7.2012 - Dle vyjádření pojišťovny byly náklady na opravy po zimní havárii hydrantu uhrazeny z 88,17 % oprávněných nákladů (1000 Kč je spoluúčast pojistníka). Výše plnění pojistné události bylo stanoveno na základě předložených faktur. Pojistitel nehradí fakturu za opravu top. kabelů požárního vodovodu, jejichž poškození bylo, dle vyjádření pojišťovny, pravděpodobně příčinou zamrznutí vodovodu. S tímto správce nemovitosti nesouhlasí, neboť oprava (tj. zpětná instalace na trubku a jejich izolace) topných kabelů byla nutnou podmínkou k uvedení zařízení do stavu před havárií. Výbor SVJ tedy zvažuje podání odvolání s cílem získat 100 % plnění pojistné události.
12.7.2012 - Porucha osvětlení ve sklepech č. 1 je nahlášena a bude odstraněna do úterý 17.7.2012.
12.7.2012 - Byla podána reklamace opravy elektronického vrátného u vstupních dveří do domu - závada se neustále opakuje. V úterý bude snad již definitivně odstraněna.
11.6.2012 - Pro malý zájem se plánované "Neformální setkání obyvatelů domu Poláčkova 13" dne 15.6.2012 neuskuteční.
7.6.2012 - Oprava elektronického vrátného u vstupních dveří do domu by měla být provedena do konce příštího týdne (stejně jako dokončení odstraňování škod po havárii požárního hydrantu). Vstupní dveře jsou opakovaně poškozovány hrubým násilím (vypáčením, údery kamenem apod.).
28.5.2012 - Srdečně zveme obyvatele našeho domu na "Neformální setkání obyvatelů domu Poláčkova 13", které se uskuteční 15.6.2012 od 17,30 hod. v restauraci Starka na ulici Pod Školou (R. Havelky) v Jihlavě. V úvodu akce budou účastníci stručně seznámeni s "akuálním děním" v domě. Více na pozvánkách, které obdrželi obyvetelé do poštovních schránek.
30.4.2012 - Nad bytem 401 bude doplněna tepelná izolace - musí se jít přes otvor ve střeše - jiný přístup do této části střechy není. Navržené doplnění izolace bylo vyzkoušeno letošní zimu na domě Poláčkova 17 a funguje to.
29.4.2012 - Bude provedena oprava příčin způsobující zatékání na schodiště za využití hydraulické plošiny - stavět lešení před vchodem by bylo komplikované. Část fasády, kde jsou praskliny, bude přetažena perlinkou a lepidlem + fasádní stěrka, poté celá stěna nad vchodem bude sjednocena barevně (nátěrem). Práce budou probíhat zároveň s pracemi na fasádě Poláčkova 2.
15.4.2012 - V minulých dnech proběhl neúspěšný test opravy požárního hydrantu - oprava není zcela dokončena, bude tedy probíhat ještě průběžně v následujících týdnech či měsících. Plíseň po havárii v přízemí domu byla odstraněna. Škodná událost prozatím nebyla pojišťovnou proplacena, protože oprava není kompletní.
28.3.2012 - Byl zakoupen nový kbelík, který je možno využívat. Původní byl patrně zcizen při úklidu po havárii hydrantu. Věříme, že se již podobné krádeže majetku SVJ nebudou opakovat.
21.3.2012 - Po provedení úklidu v příslušném týdnu se, prosíme, VŽDY ZAPIŠTE DO TABULKY umístěné na příslušném patře (datum a čas úklidu včetně podpisu) a poté předejte kartičku do schránky v domě následujícímu v pořadí dle rozpisu na její zadní straně. Úklidy sice probíhají, ale zapisování do tabulky je bohužel často opomíjeno. Děkujeme.
18.3.2012 - Žádáme vlastníky bytů, aby již nebyly odhazovány odpadky včetně cigaretových nedopalků z lodžií na předzahrádky (viz stížnosti na byty ve vyšších patrech). Rovněž připomínáme aby se NEGRILOVALO na lodžiích a v předzahrádkách (viz sobotní stížnost na byt č. 204), protože nesnesitelný zápach vzlíná do okolních bytů a na sušící se prádlo! Děkujeme.
14.3.2012 - Děkujeme obyvatelům domu za poskytnutí důležitých svědectví vyšetřovatelům Policie České republiky, která vedou k dopadení pachatele!
14.3.2012 - Pravděpodobně v noci ze 13. na 14. března došlo k poškození vchodových dveří, událost vyšetřuje PČR. Prosíme případné svědky o spolupráci.
13.3.2012 - Vchodové dveře mají novou vložku zámku. Zpočátku mohou klíče trošičku "drhnout", drhnutí by mělo během týdne zcela vymizet. Prosíme opět zamykat, po osmé večer do 6. ráno. Děkujeme.
9.3.2012 - Vložka zámku vchodových dveří je poškozená. Oprava proběhne v příštím týdnu. Do té doby prosíme NEZAMYKAT!!!
7.3.2012 - Servisní prohlídky bytových plynových kotlů proběhnou, i přes nižší počet přihlášených, podle plánu.
2.3.2012 - Na jednotlivá patra (v přízemí naproti schránkám) byl vyvěšen rozpis úklidu. Pokyny k němu budou kolovat na plastové kartičce (dočasně je pouze na běžném papíru). Majitelé bytu, který má službu, zajistí, že bude během pátku, soboty, neděle či pondělí proveden úklid dle této kartičky: Přízemí - Zametení pavlače v přízemí a prostoru před hlavním vchodem do domu, zametení a vytření prostoru u poštovních schránek a kabiny výtahu. 1. až 3. nadzemní poschodí - Zametení a vytření pavlače, prostoru u výtahu a schodiště do nižšího poschodí. Po provedení úklidu a zapsání se do tabulky na patře (datum a čas úklidu včetně podpisu), prosíme, předejte kartičku do schránky v domě následujícímu v pořadí dle rozpisu na zadní straně.
2.3.2012 - Přeplatky za rok 2011 budou na Váš účet připsány během března 2012. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (43-1426520227/0100). Děkujeme.
28.2.2012 - Výbor SVJOD Poláčkova 13 Jihlava organizuje ve dnech 8. - 10. března 2012 hromadné servisní prohlídky bytových plynových kotlů. Pokud máte o tuto prohlídku zájem, napište se do tabulky, která visí na domovní nástěnce.
18.2.2012 - Právě byl přidán Zápis ze 6. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 9. února 2012, který bude vyvěšen i na domovní nástěnce v přízemí po dobu nejméně 2 měsíců, poté bude archivován u předsedy výboru SVJ: Více ...


17.2.2012 - Bylo provedeno seřízení (nastavení) satelitní paraboly, která se opět vychýlila ze své pozice. Dále bylo odborně seřízeno zavírání vstupních dveří do domu.
15.2.2012 - Výtah je v provozu od odpoledních hodin 14.2.2012. V zádveří je položená nová rohožka (kvůli velké vlhkosti jí nebylo možno podlepit).
9.2.2012 - Výtah bude nefunkční do doby, než se podaří odmrazit některé zamrzlé části, zazdění otvoru po úniku vody bude provedeno za příznivějšího počasí.
9.2.2012 - !POZOR! V DOMĚ JE MÍSTY KLUZKÁ PODLAHA!!! V noci byla odstraňována porucha požárního hydrantu.
2.2.2012 - Na shromáždění budou dále diskutovány následujcí podněty: A) Návrh na zajištění úklidu celého domu (např. každý týden či 1 x za 10 dní apod.) jednou osobou (přednostně obyvatelem domu) na dohodu o provedení práce (vhodný přivýdělek) či externí firmou. V případě zájmu bude diskutována forma úklidu a ceny za tuto práci. B) Možnost vybudování chodníčku pro přístup k bytům 101 až 103 a do sklepních prostor č. 1 (nyní je tam nevyhovující štěrk). Očekáváme Vaše podněty na Shromáždění 9.2.2012. Děkujeme.
23.1.2012 - Na shromáždění by měly být rovněž diskutovány podněty vedoucí ke zlepšní fungování (důsledné dodržování rozpisu služeb) úklidu společných částí domu (tj. aby nemusela být pro úklid placena drahá externí firma, což by vedlo k výraznému navýšení příspěvků do FO od všech majitelů) - odhlasování striktního postupu. Dále by se měla z podnětu jednoho člena SVJ projednat možnost zasklení lodžií - relativně složitá problematika (tj. forma případné úhrady - nutný souhlas VŠECH členů SVJ při úhradě z FO, obtížné financování - úvěr, složité technické řešení rozdělení lodžií, možnost zvýšeného výskytu plísní v bytech apod.).
21.1.2012 - Dnes bylo provedeno seřízení (nastavení) satelitní paraboly, která se (pravděpodobně vlivem vichřice) vychýlila ze své pozice. Již tedy lze sledovat opět kanály Nova a Nova Cinema.
20.1.2012 - Srdečně Vás tímto zveme na Shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 9. 2. 2012 od 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program členské schůze: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování, 4) osobní předání vyúčtování za rok 2011 a zodpovězení případných dotazů, 5) změna výše záloh – předání nových předpisů plateb s platností na dalších několik let, 6) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu (problémy s úklidem společných prostor domu, rušení nočního klidu, splatnosti záloh na služby a do FO, povinnosti členů apod.), 7) další navržená témata na shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Děkujeme.
16.1.2012 - Byla zakoupena nová lopata pro SVJ, protože zcizená lopata v minulém roce pro zimní odklízení sněhu nebyla i přes naši výzvu navrácena. I přesto bychom byli rádi, kdyby byla vrácena zpět v brzkém termínu do sklepních prostor č. 1. Děkujeme. Více ...


19.12.2011 - V minulých dnech byla zcizena lopata pro zimní odklízení sněhu. Tímto přejeme "neznámému lapkovi", aby byl obdarován pod stromeček od Ježíška novou lopatou a tu starou, několikrát opravovanou lopatu izolační páskou, nám navrátil v brzkém termínu do sklepních prostor č. 1. Všem ostatním přejeme "pouze" Šťastné a veselé Vánoce a do nového roku vše nejlepší!
17.12.2011 - Dne 30. 12. 2011 od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2011. Majitelé bytů (příp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím místopředsedu SVJ (spravaBD@centrum.cz) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme za spolupráci.
11.12.2011 - Aby byl zajištěn pravidelný úklid před domem v zimních měsících (tzv. sněhová pohotovost), byla vytvořena informační kartička, která bude kolovat mezi vlastníky dle platného rozpisu zimních služeb. Vlastník bytu ji obdrží do schránky vždy v neděli (platnost na následující týden) od předcházejícího majitele, který úklid zajišťoval v daném týdnu. Ten ji pak předá následující neděli dále podle rozpisu na její zadní straně. Na každý byt tak vychází tato zimní služba pouze na jeden týden v roce. Věříme, že toto povede k lepšímu zajištění úklidu v zimních měsících.
10.12.2011 - Dnes bylo provedeno seřízení (nastavení) satelitní paraboly, která se (pravděpodobně vlivem čtvrteční vichřice) vychýlila ze své pozice. Již tedy lze sledovat opět kanály Nova a Nova Cinema.
1.12.2011 - Byla provedena oprava fasádní omítky - odsekání vadných míst, doplnění nové omítky, roh fasády v celé výšce a pruh fasády odpovídající výšce posledního patra byl navíc přetažen lepidlem s vloženou výztužnou sítí. Celá plocha západního štítu + přesah v šířce cca 1m na severní straně domu byla opatřena novou úpravou fasády - fasádní pastovitou stěrkou.
27.11.2011 - V průběhu roku byla několikrát opravována závada světel ve sklepních prostorách. Tato opakující se závada je způsobena další chybou v projektu domu, proto se bude stále po určitých časových odstupech opakovat (cca po 1 až 2 letech). Pokud by tedy opět nesvítila světla ve sklepních prostorách, prosíme o nahlášení správci nemovitosti (postačuje e-mailem). Děkujeme. Více ...


4.11.2011 - Od 9. listopadu by měla za pomoci přistaveného lešení začít oprava západní stěny našeho bytového domu. Rovněž bude za využití plošiny realizována oprava fasády v nejvyšším patře nad vchodem do domu, přes kterou dochází k pronikání vody do vnitřních prostor.
30.10.2011 - Množí se stížnosti na rušení nočního klidu v domě. V první řadě doporučujeme rušitele požádat o snížení hlučnosti v bytě. Pokud to nepomůže, nezbyde než volat městskou policii. Problematika nadměrného hluku je ukotvena v Zákoně o ochraně veřejného zdraví, kde je stanovena doba pro noční klid, tj. v čase od 22.00 hod do 6.00 hod. Jakékoliv rušení v tomto uvedeném čase je přestupkem, který mohou řešit strážníci městské police dle Zákona o obecní policii či Zákona o přestupcích. Ten, kdo se dopouští rušení nočního klidu, může být strážníky řešen v blokovém řízení, neboť se jedná o přestupek dle přestupkového zákona. V rámci něj je přestupci možno uložit pokutu až do výše 1.000,- Kč. Pokud však například přestupce odmítne spáchaný přestupek uznat, mohou strážníci celou věc předat k projednání správnímu orgánu (tj. přestupkové komisi příslušné radnice města či obce nebo úřadu městské části). Apelujeme proto na všechny obyvatele, aby noční klid v době od 22:00 do 6:00 důsledně dodržovali!
9.3.2011 - Přeplatky za rok 2010 by měly být na Váš účet připsány dne 15.3.2011. Nedoplatky, prosím, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (43-1426520227/0100) - nedoplatky se týkají bytů 102, 104, 201, 403, 404 a 405.
17.2.2011 - Výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava doporučuje vlastníkům bytových jednotek, aby si nechali provést servisní prohlídku plynového kotle. Pokud máte o tuto prohlídku zájem, zapište se, prosím, do tabulky, která je vyvěšena na domovní nástěnce.
12.2.2011 - Právě byl přidán zápis ze Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava ze dne 7.2.2011, který bude vyvěšen i na nástěnce v domě v plném znění (ve verzi na internetu jsou odstraněna pouze jména osob). Více ...


20.1.2011 - Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava se koná 7. 2. 2011 v 19 hodin ve vytápěných sklepních prostorách č.1 bytového domu. Program členské schůze je vyvěšen na nástěnce v přízemí bytového domu a pozvánka bude zaslána do všech schránek v domě. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte. Děkujeme.
7.1.2011 - Omylem došlo ke zveřejnění chybného rozpisu služeb pro rok 2011. V nejbližších hodinách dojde k jeho opravě. Za způsobené problémy se omlouváme. Více ...


16.12.2010 - Prosíme využívání společných prostor domu v souladu s domovním řádem SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava. Jde zejména o část II ods. 3 a 4, které zní: 3. Po dohodě se spoluvlastníky je možno v domě vymezit zvláštní prostor pro umístění dětských kočárků, jízdních kol a sáněk. V jiných společných prostorách nelze tyto předměty skladovat. 4. Není dovoleno bez souhlasu všech spoluvlastníků využívat jednotlivými vlastníky části společných prostor (částí sklepů, schodišť a půd, světlíky). Více ...


15.12.2010 - Byly promazány zámky ve sklepních prostorách z důvodu přimrzání. I tak je nutné při odemykání dveří je mírně přitáhnout k sobě a poté otočit klíčem (jinak hrozí jeho zalomení v zámku).
5.12.2010 - Panují-li silné mrazy, pak prosím při úklidu pavlačí a příslušného schodiště pouze zametejte. Při vytírání podlaha namrzá a hrozí nebezpeční úrazu. Děkujeme.
5.12.2010 - Dne 29. 12. 2010 od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2010. Majitelé bytů (příp. nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím místopředsedu SVJ (tel. 777 949 782 po 16. hodině nebo spravaBD@centrum.cz) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru. Děkujeme za spolupráci.
31.10.2010 - Oznámení o postupu při neprovedení úklidu společných částí domu: Vzhledem k tomu, že se množí případy kdy majitelé bytových jednotek „zapomněli“ provést úklid společných částí domu na ně připadajících dle časového harmonogramu (k dispozici na nástěnce nebo www.p13.xf.cz), výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava se usnesl na důsledném vymáhání dodržování zejména bodu III. ods. 3) Domovního řádu (k dispozici na nástěnce nebo www.p13.xf.cz). Pokud tedy nebude v daném týdnu proveden úklid, bude do schránky vlastníka v domě vhozena upomínka s výzvou napravení situace. Pokud nezačne být úklid prováděn ani po vhození 2. upomínky, bude výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava objednávat úklid příslušného podlaží u odborné firmy na náklady vlastníka bytu vždy v úterý po víkendu, kdy měl být úklid proveden. Předpokládané náklady na úklid jednoho podlaží se pohybují od 350 Kč výše a budou vyúčtovány po zaslání max. kusů 2 upomínek přímo vlastníkovi příslušného bytu. Na Shromáždění v příštím roce bude projednáno a odhlasováno řešení této situace – zda hradit úklid za všechny z Fondu oprav (s tím souvisí zcela zbytečný nárůst částek přispívaných do FO až o 50 %!), případně si vlastníci bytů, kteří úklid nechtějí provádět najmou vlastní firmu sami (mohou tak učinit již nyní) apod. Do té doby bude výbor SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava postupovat výše uvedeným způsobem.
18.10.2010 - Byly odmontovány brana na 2. až 4. patře pro zajištění snadnějšího průchodu dveřmi. V případě, že se tento stav ukáže jako výhodnější, ponecháme dveře bez nich napořád. Pokud k tomu máte připomínky, přidejte, prosím, podnět do diskuze zde: Více ...


5.10.2010 - Dne 11.10.2010 od 10:00 do 11:30 nebude možné v domě odebírat elektrickou energii z důvodu provádění údržby distribuční soustavy společností E.ON Distribuce, a.s. Více ...


30.9.2010 - Byla zafixována cena elektrické energie dodávané společností E.ON Energie na dobu 2 let. Tímto máme garantováno nezvýšení silové části elektrické energie po uvedenou dobu, bude tedy lépe predikovatelná výše záloh na elektrickou energii do budoucna. Navíc obdrží SVJ slevu 500 Kč za dodávku elektřiny - částka bude odečtena na výsledné faktuře a bude tedy rozpočítána formou slevy mezi všechny vlastníky bytů.
29.9.2010 - Dne 6.10.2010 od 17 hodin proběhne jednání členů výboru SVJ a správce nemovitosti v bytovém domě. Bude zhodnocen technický stav domu, navrženy reklamace stavebních částí zhotoviteli a případné další opravy. V případě, že máte připomínky ke stavu domu, prosíme o kontaktování v uvedené době v domě. Předběžný termín konání shromáždění všech členů SVJOD je únor 2011 (bude upřesněno v lednu).
28.9.2010 - Žádáme členy SVJOD Poláčkova 13 aby dodržovali rozpis služeb na úklid společných prostor a úklid skutečně prováděli!!!
12.9.2010 - Vzhledem k narůstajícím problémům s podomními prodejci elektrické energie a plynu v okolí bylo na nástěnku v domě umístěno varování a několik doporučení jak postupovat v případě Vašeho rozhodnutí změnit dodavatele energií.
1.6.2010 - Digitalizace bytového domu Poláčkova 13 proběhne dne 1.7.2010. Od tohoto data bude v našem domě umožněno přijímat digitální pozemní televizní signál (DVB-T) z vysílače Javořice. 1.7.2010 bude z technických důvodů současně ukončeno přijímání analogového signálu z vysílače Krásné. Pro umožnění příjmu signálu DVB-T z Javořice je nutné zakoupit dekódovací přístroj (tzv. Set top box) za cenu od 500 Kč. K novějším televizním přijímačům není nutné zakupovat pokud výrobce uvádí možnost jeho příjmu v manuálu k přístroji (symbol DVB-T). Pozn.: Satelitní signál DVB-S bude možné přijímat stávajícím způsobem i nadále. Během dne 1.7.2010 může docházet z důvodu přechodu na nový systém příjmu televizního vysílání k jeho občasným výpadkům.
13.4.2010 - Byla odeslána objednávka na realizaci příjmu DVB-T (digitální pozemní vysílání) ze 2 multiplexů (tj. jde o umožnění příjmu kanálů ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL,TV Barrandov . . . po zakoupení tzv. "Set-top boxu" nebo novějšího televizoru se zabudovaným digitálním tunerem). O termínu umožnění příjmu budete informováni.
11.3.2010 - Budou provedeny opravy zvonkového tabla (jedna část je neosvětlená) a seřízení elektronického vrátného, zamezení zatékání do výtahové šachty (dochází při sněžení a současném větru k zavátí sněhu do prostoru výtahu větrací štěrbinou, sníh při tání zamáčí do zdi a stropu u výtahové šachty - oprava bude provedena doplněním klempířského prvku: stříšky připevněné ke stávajícímu oplechování větrací štěrbiny, která zafoukávání sněhu zamezí). V případě dalších problémů Vás prosíme o nahlášení.
10.3.2010 - Dnes byl opraven výtah. Neměl by již při provozu obtěžovat nadměrným hlukem.
25.2.2010 - Přeplatky za rok 2009 by měly být na Váš účet připsány dne 3.3.2010. Nedoplatky, prosím, uhraďte včetně haléřových položek do stejného data na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (43-1426520227/0100) - týká se bytů 103, 104, 201, 403, 404 a 405.
16.2.2010 - Společnost E.ON Distribuce pozastavila udělování kladných stanovisek pro připojování větrných a fotovoltaických elektráren do distribuční sítě. Proto je možné, že náš záměr s vlastní FVE nemusí vyjít. Situace je sledována a analyzována. Nadále budou podávány informace o vývoji jednání. Více ...


10.2.2010 - Informace vhozená do schránek v domě: Z technického hlediska dle cenových nabídek potencionálních dodavatelů není možné realizovat elektrárnu s výkonem přesně 2kWp, proto navrhujeme zvolit nejbližší vyšší instalovaný výkon – tedy přibližně 2,16kWp. Cena takovéto elektrárny by měla být přibližně 210 tis. Kč včetně DPH ve výši 20 %. Schválená výše úvěru zůstane zachována (pouze 70 tis. Kč), po dohodě se posune splatnost faktur výslednému dodavateli. Pokud jste za takovýchto podmínek zásadně proti zvýšení výkonu elektrárny a tím i předpokládané ceny (doba návratnosti investice zůstane zachována), prosíme o informaci nejpozději do 16. února. Děkujeme za pochopení. spravaBD@centrum.cz
6.2.2010 - Právě byl přidán zápis ze Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava ze dne 2.2.2010, který bude vyvěšen i na nástěnce v domě v plném znění (ve verzi na internetu jsou odstraněna pouze jména osob). Více ...


20.1.2010 - Dnes byla zakoupena lopata, kterou je možno využít během zimy i k odklízení sněhu na parkovišti. Dále byl přidán do zádveří speciální protiskluzový koberec, který tam bude umístěn každoročně v zimních měsících.
18.1.2010 - Shromáždění členů Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava se koná 2. 2. 2010 v 19 hodin v přízemí (příp. ve vytápěných sklepních prostorách) bytového domu. Program členské schůze je vyvěšen na nástěnce v přízemí bytového domu a pozvánka bude zaslána do všech schránek v domě. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte. Děkujeme.
15.12.2009 - Dne 28. 12. od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2009. Majitelé bytů (nebo nájemníci) jsou povinni umožnit členům výboru SVJ přístup k bytovému vodoměru. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte, prosím místopředsedu SVJ (tel. 777 949 782 po 17. hodině nebo spravaBD@centrum.cz) pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru.
9.12.2009 - Dnes byla provedena oprava stříšky pavlače ve 3. patře, kam zatékalo. Byl použit silikon aplikovaný kolem oplechování.
7.12.2009 - S dodavatelem karet CS Link byla dojednána dodatečná množstevní sleva (lze pořídit dekódovací karty s neomezenou dobou platnosti již od 1550 Kč). Více ...


5.12.2009 - Byla provedena výměna el. zámku vchodových dveří, který byl poškozen násilným vniknutím do domu. Po této události znovu apelujeme na obyvatele domu, aby dodržovali domovní řád - je nutné zamykat vchodové a vstupní dveře ke sklepním kójím v době, kdy má být dům uzavřen - tedy mezi 21:00 hod. a 6:00 hod. (viz strana 2, bod V s názvem Klíče v Domovním řádu) a v průběhu dne kontrolovat zaklapnutí vstupních dveří. Více ...


2.12.2009 - V našem bytovém domě již lze přijímat satelitní signál ze 2 družic. Máme možnost si zakoupit časově neomezené dekódovací karty CS Link (dříve Gital) se slevou 15 %. Více ...


10.11.2009 - Z nově namontované zásuvky bude možný příjem signálu analogového, digitálního a navíc i satelitního - tohoto po zakoupení satelitního receiveru (jeho cena včetně neomezené dekódovací karty začíná cca na 4000 Kč). V pondělí 16. 11. bude seznam majitelů, kteří si přáli montáž nové zásuvky odstraněn z nástěnky v domě a odeslán zhotoviteli.
9.11.2009 - Vzhledem k častým dotazům upozorňujeme, že v každém bytě bude z fondu oprav hrazena pouze 1 zásuvka pro příjem DVB-S. Ostatní nadlimitní (každá druhá a další) zásuvky budou uhrazeny majitelem (obyvatelem) bytu při instalaci v hotovosti. Původní zásuvky budou montážní firmou započteny jako protihodnota nově instalovaných zásuvek - cena po odečtení bude cca 150 Kč/zásuvku včetně montáže.
6.11.2009 - Byla provedena oprava prahů u vstupních dveří a u dveří do sklepů podlepením a ukotvením pomocí vrutů.
5.11.2009 - Dne 18. 11. 2009 od 9. hod. bude v bytech prováděna výměna stávajících anténních zásuvek za nové, které umožňují příjem digitálního pozemního i satelitního TV příjmu. Žádáme majitele (resp. nájemníky) bytů aby umožnili pracovníkům montážní firmy v uvedené době vstup do bytu a montáž nových krabiček zdarma (bude hrazeno následně z fondu oprav, jak bylo odhlasováno). Krabička musí být volně přístupná. Více informací v přízemí bytového domu na nástěnce.
3.11.2009 - Firma Dřevocentrum Vaněk i přes opakované urgence dnes neodstranila lešení bránící vstupu do objektu. Majitel firmy přislíbil, že se postará o nápravu během zítřejšího dne.
3.11.2009 - Firma, která má provádět realizaci příjmu DVB-S, neustále odkládá instalaci z důvodu plné vytíženosti. O termínech instalace Vás s předstihem informujeme.
2.11.2009 - Bez předchozího upozornění dnes začala firma Dřevocentrum Vaněk provádět opravu opláštění pavlačí.
14.9.2009 - Pro dostatečný zájem byla provedena objednávka realizace příjmu digitálního vysílání. Do zimy by mělo být umožněno přijímat signál DVB-S.
31.8.2009 - Po dohodě s obyvately domu byly informace o příjmu digitálního vysílání umístěné na nástěnce v přízemí bytového domu aktualizovány. Věnujte tomu, prosím, pozornost. Děkuji.
28.8.2009 - Informace o příjmu digitálního vysílání byly umístěny na nástěnce v přízemí bytového domu. Věnujte tomu, prosím, pozornost. Děkuji.
27.8.2009 - Je prováděna výměna jmenovek ve zvonkovém tablu. Budou automaticky přidány jména uvedená na poštovních schránkách v domě. Pokud někdo bude chtít nyní nebo v budoucnu změnit uvedený text, lze to provést jednoduše za využití tohoto dokumentu: Více ...


25.8.2009 - Hledá se nový člen výboru, protože stávající majitel se stěhuje již v průběhu října 2009. Jednoho kandidáta již máme, ostatní se v případě zájmu mohou přihlásit e-mailem na spravaBD@centrum.cz. Poté by mělo proběhnout hlasování na jehož základě bude následně proveden zápis nového člena výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně.
19.8.2009 - Vzhledem k tomu, že se držáky na kola ve sklepě osvědčily, přimontovali jsme je i do druhé místnosti. Tím vznikla výrazná úspora místa, prosíme o jejich využívání. Držáky jsme zakoupili s výraznou množstevní slevou přes 8 % (více na shromáždění v roce 2010).
9.7.2009 - Byly podány výzvy na zhotovení cenové nabídky pro dodavatele přijímače DVB-S. Po obdržení nabídek budou na nástěnku v domě umístěny další informace s hlasováním pro jeho realizaci (rozvody v bytech již máme, stačí doplnit parabola a multipřepínač). Proto, prosíme, dočasně neosazujte lodžie soukromými parabolami, dokud se nerozhodne. Děkujeme.
30.6.2009 - Obdrželi jsme vyjádření týkající se rozdělení lodžií a instalace stříšek - je negativní (důvodem je u stříšek zvětšení půdorysu budovy, u stěn nemožnost odizolovat je a bezpečně ukotvit na stávající konstrukci). Výbor se na svém příštím jednání usnese na dalším postupu.
24.6.2009 - Před chvílí byly do menší z koláren namontovány držáky na kola. Pokud se osvědčí, budou dokoupeny další a namontovány i do druhé kolárny.
19.6.2009 - Dnes jsem doporučeně obdržel Platební výměr na daň darovací, v nejbližších dnech ho můžete taktéž očekávat. Výsledná částka je bohužel opravdu několikanásobně vyšší, než se předpokládalo při koupi bytu. Splatnost je do 30 dnů ode dne doručení.
14.6.2009 - Nevíme o nikom, kdo už obdržel výměr na darovací daň týkající se pozemku. Pokud jste již někdo obdržel výzvu k platbě této daně, přidejte, prosím, vzkaz pro ostatní vlastníky do diskuze. Děkujeme. Více ...


11.6.2009 - Byla provedena oprava uvolněného prahu pod vchodovými dveřmi přilepením. Pokud se bude závada opakovat, budou k jeho uchycení použity vruty.
10.6.2009 - Dnes byly nakoupeny držáky na kola. Byl vybrán nejlevnější dodavatel zvoleného typu, dodatečně nám byla poskytnuta ještě sleva téměř 8 %. Jejich montáž proběhne do 1 měsíce zatím pouze v jednom společném sklepu.
11.5.2009 - Probíhá jednání dle hlasování shromáždění - zhotovení stříšek lodžií a jejich rozdělení příčkami. Stavební úřad se vyjádřil ve smyslu, že se ho problematika netýká a doporučil jednání s městem Jihlava. Architekti kraje doporučili jednání s projektanty bytových domů v rámci ochrany autorských práv. Začarovaný kruh . . . uvidíme.
25.4.2009 - 24. dubna byly rozeslány nové předpisy plateb platné od května 2009. Dnes byl přidán zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konané dne 22. dubna 2009. Prosíme Vás o dodržování odhlasovaných bodů (umývání oken apod.). Děkujeme. Více ...


19.4.2009 - Nebyla podána žádná reklamace k vyúčtování nákladů na služby, proto jsou uvedené částky konečné. Více na shromáždění 22. dubna 2009 v 19 hodin v přízemí bytového domu.
7.4.2009 - Dle sdělení p. Pavlištníka (Bouwfonds) by měly být provedeny sadové úpravy letos do konce 1. pololetí.
31.3.2009 - Srdečně Vás tímto zveme na shromáždění společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 22. dubna 2009 v 19 hodin v přízemí bytového domu. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Program členské schůze bude uveden na domovní nástěnce a vhozen do schránek v domě.
30.3.2009 - Čísla účtů, na které budou převedeny přeplatky z vyúčtování jednotlivých vlasníků budou upřesněny na Shromáždění, jehož termín a program bude zveřejněn do konce tohoto týdne (budou zaslány i pozvánky).
23.3.2009 - Dnes byla provedena oprava výtahu.
2.3.2009 - Závada uvolněného rámu konstrukce stříšky nad vchodovými dveřmi, kterou způsobil padající sníh, bude odstraněna do konce tohoto týdne.
1.3.2009 - Byla opět podána reklamace týkající se chybného zhotovení střešní konstrukce - v prostoru u výtahu ve 4. n. p. prosakuje voda ze střechy. V úterý 3.3. bude závada řešena.
25.2.2009 - V bytech č. 101, 104, 105, 205, 206 a 404 budou v pondělí 2.3.2009 pracovníci výrobce plastových výrobků provádět servis. Zajistěte, prosím, přístup do svých bytových jednotek, aby mohlo být servisní seřízení provedeno v rámci záruky (tj. zdarma).
8.1.2009 - Informace k daním: 1) daň darovací – bylo ověřeno, že FÚ opravdu odmítl přijmout daňová přiznání od firmy Bouwfonds. Bohužel sazba této daně je u pozemků 7 % jeho odhadnuté hodnoty (viz zelený sloupec), takže by ho za členy SVJ stejně nepodal, protože vybral částky o několikanásobně nižší. 2) daň z nemovitosti – bylo sděleno, že pro nás byl důležitý datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (až tehdy je stavba obyvatelná), a to bylo 21.1.2008. Tím pádem jsme nemuseli podat DP za rok 2008, ale až nyní za rok 2009. Bohužel novelou zákona vláda v závěru roku zrušila osvobození od daně pro novostavby, takže budeme platit. Musím podotknout, že kdyby Bouwfonds dokončil vše včas, nabylo by kolaudační rozhodnutí právní moci v roce 2007, za rok 2008 bychom měli dle zákona osvobození a tedy i naposledy za rok 2009 (má na něj nárok ten, kdo měl nárok v roce 2008, což údajně nebyl náš případ). Takže díky Bouwfondsu si ještě něco připlatíme.
7.1.2009 - Dnes byla podána jedna z klíčových reklamací týkající se chybného technologického zhotovení střešní konstrukce. Do bytových jednotek prosakuje voda, která následně odkapává do jejich interiéru. Majitelé jednotek v nejvyšším nadzemním podlaží budou kontaktováni zhotovilem stavby.
6.1.2009 - Oznámení - SIPO: Vzhledem k ukončení smlouvy se společností Bytservis spol. s.r.o. není na výpisech SIPO odečtena platba 01/2009, pravděpodobně nebudou odečítány pro nízký zájem a vysokou nákladovost pro SVJ ani další platby. Prosím ty z Vás, kteří provádí platbu přes SIPO, aby prioritně zřídili trvalý příkaz pro převod příslušné částky na účet SVJ do odvolání (zachovejte, prosím, VS z předpisu plateb od bývalého správce – mohu poskytnout, případně ještě do komentáře k platbě vyplňte své jméno a číslo bytu). Bankovní spojení SVJOD: 43-1426520227/0100 Nebo na požádání Vám vystavím i složenky pro platbu. Lze povolit i inkaso ve prospěch účtu SVJ. Dotčené majitele bytových jednotek kontaktuji v nejbližší době.

21.12.2008 - Dnes byly přidány do Hlavní nabídky těchto stránek dvě nové sekce (Nástěnka a Jak ušetřit). Naleznete v nich zajímavé informace týkající se nejen našeho bytového domu. Přejeme Vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok!
7.12.2008 - Dne 28.12. (případně i 29.12.2008) od 19:30 hod. budeme provádět odečty stavů bytových vodoměrů za rok 2008. Majitelé bytů (nebo nájemníci) jsou povinni umožnit členům představenstva SVJOD přístup k bytovému vodoměru. V případě, že uživatel bytové jednotky není schopen zajistit přístupnost bytu v uvedené době, kontaktujte nás pro domluvení individuálního termínu odečtu stavu vodoměru.
6.12.2008 - V pondělí proběhne výměna zámků u vchodových dveří a u dveří ke sklepním kójím. Klíče rozdány kromě tří bytů (104,205,404)všem s dostatečným předstihem
2.12.2008 - Probíhá ukončování spolupráce se společností Bytservis spol. s. r. o. ke konci roku a s tím související předávání dokumentace k domu (technické i ekonomické). Mezi svátky bude proveden odečet stavu vodoměru v bytových jednotkách, přesný termín bude sdělen v nejbližších dnech.
21.11.2008 - Byla provedena oprava střechy pavlače nad bytem 401, kde zatékalo. V případě, že bude opět zatékat, prosím o nahlášení.
21.11.2008 - Závada na vstupních dveřích ( domovní vrátný ) odstraněna. Reklamace byla po 9 měsících uzavřena.
21.11.2008 - Dne 2.12.2008 od 15-ti do 17-ti hod. proběhne montáž klapek do digestoří. Klapky byly rozdány na domonvní schůzi. Prosím zájemce o tuto montáž aby se napsali na formulář, který visí na domovní nástěnce.
18.11.2008 - Domovní řád je vyvěšen na nástěnce.
15.11.2008 - Ve čtvrtek 20.11. je náhradní termín montáže ventilaček. Koho se to týká volejte pro bližší informace p. Cahu z PSJ - tel. 605935097. Kontakt na LD Invest - p. Šťáva, tel. 721203429.
12.11.2008 - Dle sdělení firmy Pozemní stavby je plně funkční "bzučák" u vstupních dveří. Sledujte, prosím tento týden jeho funkčnost a případné závady nám neprodleně nahlašte. Děkuji Vidlák Michal, předseda SVOJD Poláčkova 13
10.11.2008 - Množí se stížnosti na rušení nočního klidu v domě. Apelujeme proto na všechny obyvatele, aby noční klid v době od 22:00 do 6:00 důsledně dodržovali!
6.11.2008 - Dosavadní neplatiči uhradili všechny své dluhy.
5.11.2008 - Dnes byly na Bytservisu projednávány naše reklamace. Je vidět, že se po obdržení výpovědi smlouvy tato firma snaží . . . trošku pozdě . . .
3.11.2008 - Zvonky již fungují a doufejme, že dálkové otevírání dveří také. V případě problémů prosíme o nahlášení . . .
2.11.2008 - Nyní se k nefunkčnímu dálkovému otevírání vchodových dveří ještě přidala nefunkčnost zvonků . . . Zítra bude neprodleně řešeno.
1.11.2008 - Dnes byl zahájen ostrý provoz internetových stránek Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava
31.10.2008 - Vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé domu při úklidu chodeb podvádějí a přetáčejí "úklidové hodiny", byl stanoven písemný rozpis služeb. Více ...


30.10.2008 - Dle vyjádření ing. Doubka budou sadové úpravy provedeny až na jaře.
30.10.2008 - Probíhá jednání se zámečnickou firmou o výměně zámku vstuních dveří a dveří ke sklepním kójím.
28.10.2008 - Přidán schválený zápis ze shromáždění ze dne 16.10.2008. Více ...


27.10.2008 - Uzavřena smlouva se společností zajištťující výměnu kování v oknech, aby mohla být montáž provedena dle časového harmonogramu.
22.10.2008 - Uzavřena smlouva s novým správcem bytového domu v souladu s usnesením Shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Poláčkova 5293/13, Jihlava Více ...


21.10.2008 - Podána výpověď smlouvy O zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu uzavřená mezi společností Bytservis spol. s. r. o. a SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava
20.10.2008 - Zahájen zkušební provoz nových internetových stránek Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:

Rozpis služeb pro 30. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 101
  • Byt 204
  • Byt 304
  • Byt 404
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.

Všechny aktuality ...

17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.

Všechny aktuality ...


[CNW:Counter]