Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava

Home > Aktuality   

Aktuality 2021

Přejete-li si dostávat informace o přidání nové aktuality, kontaktujte správce domu, který vás přidá do distribučního seznamu těchto stránek.

12.9.2021 - Dobrý den. V sobotu 11.9. proběhla brigáda BD. Za účasti Mirka, Honzy, Pavla, Alenky jsme provedli následující: instalace domovních čísel, oprava závěsu na kolo ve sklepě, úklid sklepních prostor, oprava výmalby schodiště a sklepů, pořízení a instalace regálu na drobný majetek SVJOD umístěný ve sklepě, vyčištění střešních vpustí, kontrola střechy, umytí oken v přízemí, výměna žárovek v přízemí, postřik plevele v kamenném náspu kolem domu. Děkujeme všem zúčastněným. S pozdravem, Radek Brychta.
8.9.2021 - Dobrý den, připomínáme a zároveň srdečně zveme na sobotní brigádu 11.9.2021 od 9 hod. Sraz u hlavních vchodových dveří do domu. Děkujeme předem za vaší účast. S pozdravem, Radek Brychta.
19.8.2021 - Dobrý den, do poštovních a e-mailových schránek jste obdrželi nový předpis záloh platný od září 2021. S pozdravem, Radek Brychta.
11.8.2021 - Dobrý den, byla provedena výměna prasklých žárovek osvětlení na schodišti a nahození jističe. Osvětlení je opět funkční. S podzravem, Radek Brychta, předseda výboru.
10.8.2021 - Dobrý den, zveme všechny vlastníky bytových jednotek dne 11.9.2021 od 9 hodin na brigádu bytového domu Poláčkova 13, Jihlava. Provede se vyčištění chodníku před domem, drobné opravy, případně dočištění okapových svodů, výměna žárovek a zářivek, opravy nátěrů, úklid společných prostor mimo pravidelný úklid. Můžete se k nám přidat, případně v tomto termínu též provést umytí oken na poschodí, pokud jste tak doposud neučinili. Mytí oken se v tomto roce týká bytových jednotek číslo 103, 201, 301 a 401. Předpokládaný konec ve 12 hodin. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru.
1.8.2021 - Dobrý den, byla provedena oprava nátěru dvířek domovního HUP a doplněn popis k jističům vyhřívacího kabelu na střeše. S pozdravem, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.
1.8.2021 - Právě byl přidán zápis ze shromáždění konaného dne 15.6.2021. Více ...


30.7.2021 - Dobrý den, na nástěnku v prostoru chodby byly přidány výsledky elektronického hlasování ke shromáždění číslo 15. v roce 2021. V případě dotazů jsem k dispozici. S pozdravem, Radek Brychta předseda výboru.
10.7.2021 - Dobrý den, k dnešnímu dni hlasovalo 13 z 23 vlastníků bytových jednotek. Žádáme doposud nehlasující vlastníky a o hlasování. Dle stanov máte možnost hlasovat do 23.7.2021. Po tomto dni bude hlasování vyhodnoceno a výsledky budou uveřejněny na nástěnce. Děkuji a přeji pěkné léto, Radek Brychta, předseda výboru.
1.7.2021 - Dobrý den, dne 29.6.2021 byla provedena oprava výtahu - prasklý kontakt u horních dveří. Výtah je opět plně funkční. Radek Brychta, předseda výboru.
17.6.2021 - Dobrý den, vzhledem na nízký počet účastníků shromáždění SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava konaného 15.6.2021, je nutné hlasovat dle platných stanov na dálku. Všem členům bude do 1 týdne zaslán na kontaktní e-mail hlasovací lístek. Lístek prosím vyplňte a odešlete jako odpověď na e-mail předsedy výboru do dalších 7 dní od doručení. V případě dotazů jsem k dispozici, Radek Brychta, předseda výboru SVJOD.
7.6.2021 - Dobrý den, v uplynulých dnech byla provedena oprava podpěry přístřešku u vstupních dveří. Dále ve spolupráci s panem Šoukalem byla provedena kontrola půdních prostor a vyčištění střešních okapových žlabů. S pozdravem, Radek Brychta, předseda výboru.
25.5.2021 - Vážení vlastníci bytových jednotek, vzhledem na ustupující epidemii koronaviru a uvolňující se protiepidemiologická opatření Vás zveme na Shromáždění vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, které se koná 15.6.2021 od 19:00 hodin v sklepních prostorách č. 1 bytového domu. Program shromáždění SVJ: 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 3) vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 2020, 4) návrh změn výborem, 5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 6) další navržená témata na Shromáždění. Aby bylo shromáždění schopné usnášení, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto se, prosím, dostavte! Podkladové informace ke shromáždění je možno prodiskutovat každou neděli a středu mezi 18:00 a 20:00 hodinou u p. Brychty (byt č. 105). S pozdravem Radek Brychta, předseda výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava.
22.3.2021 - Dobrý den, byla provedena oprava výtahu, zprovoznění GSM komunikátoru a otestování úspěšným voláním na poruchovou linku. Pro nouzové vytáčení je nutno držet na ovládacím panelu uvnitř výtahu tlačítko se symbolem telefonu po dobu ca. 10 s. Následně budete spojeni s operátorem. S pozdravem, Radek Brychta.
16.3.2021 - 18.3.2021 v dopoledních hodinách proběhne plánovaná oprava výtahu - dorozumívacího zařízení.
1.3.2021 - K dnešnímu dni nebyla přijata žádná reklamace, proto jsou částky uvedené na vyúčtování za rok 2020 KONEČNÉ. Přeplatky za rok 2020 tak budou převedeny z účtu SVJ na Váš nahlášený účet uvedený na vyúčtování během března 2021. Nedoplatky (tj. na vyúčtování záporné částky), prosíme, uhraďte dle pokynů na vyúčtování pod správným VS (číslo bytu) na účet Společenství vlastníků jednotek obytného domu do konce března. Děkujeme.
4.2.2021 - Dobrý den, vyúčtování byla rozdána do schránek. S pozdravem, Radek Brychta.
26.1.2021 - Vyúčtování za rok 2020 vám budou v nejbližších dnech rozdány do schránek v domě výborem SVJ (či jinak dle vaší dohody s výborem SVJ). Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce února písemně e-mailem nebo na korespondenční adresu správce. Přeplatky budou vráceny převodem na účet uvedený na vyúčtování v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu a VS uvedeno na vyúčtování) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení.
23.1.2021 - Dobrý den, revize plynových kotlů v domě proběhne 3.2.2021. V 8:00 b.č. 102., 8:45 b.č. 104., 9:30 b.č. 105., 10:15 b.č. 202., 11:00 b.č. 406., 11:45 b.č. 402., 14:00 b.č. 302., 14:45 b.č. 404. Volné místa po dohodě s panem Mašterou ve 12:30 a 13:15 hod. Rozpis je vyvěšen na nástěnce u schránek. S pozdravem, Radek Brychta.
20.1.2021 - Dobrý den, byl nahlášen slabý zápach plynu v prostoru schránek. Prostor domu a chodeb byl prověřen členem výboru bez zjištění dalších míst se zápachem plynu. Možnou příčinou je uvolnění tlakové ventilu na přívodním potrubí plynu a vniknutí přes otevřené okno do prostoru chodby. Okno zavřeme a budeme dále sledovat. S pozdravem, Radek Brychta.
19.1.2021 - Dobrý den, na 3. a 4.2.2021 je domluvena revize plynových kotlů dle předběžně zjištěného zájmu. Zahájení revizí ráno v 8:00 hod a ukončení do 16 hod. Tabulka pro rezervaci času na byt s cenou revize bude vyvěšena dnes 19.1.2021 na nástěnku. Do tabulky se prosím zapište do 21.1.2021, 16 hod. Tyto revize hradí majitelé bytů, nájemníci. S pozdravem, Radek Brychta.
19.1.2021 - Dobrý den, závada na výtahu BD byla odstraněna firmou OTIS dne 18.1.2021. S pozdravem, Radek Brychta.
9.1.2021 - Závada na elektroinstalaci ve sklepních prostorách nahlášená dnes 9. 1. 2021 9:22:33 byla odstraněna dnes ve 14:45 v rámci pohotovosti.
6.1.2021 - Dobrý den, nářadí ( lopata, koště) k úklidu sněhu z chodníku před vchodem do domu je k dispozici ve sklepních prostorech bytového domu. K posypu zamrzlých ploch je možno využít sůl. V případě, že si vypůjčíte nářadí, vracejte jej neprodleně zpět. Děkuji. S přáním šťastného roku 2021 Radek Brychta, předseda výboru.

Archiv aktualit 2008 až 2021:
Aktuality 2021 (zpět na letošní rok)
Aktuality 2020
Aktuality 2019
Aktuality 2018
Aktuality 2017
Aktuality 2016
Aktuality 2015
Aktuality 2014
Aktuality 2013
Aktuality 2012
Aktuality 2011
Aktuality 2010
Aktuality 2009
Aktuality 2008

Vložení aktuality (pouze pro členy výboru)

* Heslo:
* Popis:
Více:

Rozpis služeb pro 37. týden

 Úklid chodby:
  • Byt 103
  • Byt 205
  • Byt 305
  • Byt 405
 Úklid sněhu:
  • Na tento týden nestanoven
Prosíme, dodržujte uvedený rozpis služeb, který je pro celý rok k dispozici zde.

Poslední aktuality

12.9.2021 - Dobrý den. V sobotu 11.9. proběhla brigáda BD. Za účasti Mirka, Honzy, Pavla, Alenky jsme provedli následující: instalace domovních čísel, oprava závěsu na kolo ve sklepě, úklid sklepních prostor, oprava výmalby schodiště a sklepů, pořízení a instalace regálu na drobný majetek SVJOD umístěný ve sklepě, vyčištění střešních vpustí, kontrola střechy, umytí oken v přízemí, výměna žárovek v přízemí, postřik plevele v kamenném náspu kolem domu. Děkujeme všem zúčastněným. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...

8.9.2021 - Dobrý den, připomínáme a zároveň srdečně zveme na sobotní brigádu 11.9.2021 od 9 hod. Sraz u hlavních vchodových dveří do domu. Děkujeme předem za vaší účast. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...

19.8.2021 - Dobrý den, do poštovních a e-mailových schránek jste obdrželi nový předpis záloh platný od září 2021. S pozdravem, Radek Brychta.

Všechny aktuality ...